Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste 15. konverents, mis toimub 2020. aastal Hiinas Kunmingis

Suuliselt vastatav küsimus O-000044/2019/rev.5
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

06-12-2019 O-000044/2019

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste 15. konverents, mis toimub 2020. aastal Hiinas Kunmingis

Suuliselt vastatav küsimus O-000043/2019/rev.6
nõukogule
Kodukorra artikkel 136
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

06-12-2019 O-000043/2019

  Organised property crime

Priority question for written answer P-004246/2019
to the Commission
Rule 138
Tomas Tobé

05-12-2019 P-004246/2019

Tervise-ja hooldusvaldkonna digiüleminek

Suuliselt vastatav küsimus O-000042/2019/rev.5
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
Kateřina Konečná
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

05-12-2019 O-000042/2019

Huvide konflikt ja korruptsioon, mis kahjustavad ELi finantshuvide kaitset liikmesriikides

Suuliselt vastatav küsimus O-000041/2019
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Monika Hohlmeier
eelarvekontrollikomisjoni nimel

05-12-2019 O-000041/2019

  Directive on the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles – trolleybuses

Priority question for written answer P-004221/2019
to the Commission
Rule 138
Kateřina Konečná

04-12-2019 P-004221/2019

Õiglane maksustamine globaalses digitaalmajanduses – BEPS 2.0

Suuliselt vastatav küsimus O-000040/2019
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Irene Tinagli
majandus- ja rahanduskomisjoni nimel

04-12-2019 O-000040/2019

  Review of the EU’s climate policy in the light of the Union’s principle of proportionality

Priority question for written answer P-004155/2019
to the Commission
Rule 138
Laura Huhtasaari

02-12-2019 P-004155/2019

  Political bias displayed by Commission Vice-President Margaritis Schinas

Priority question for written answer P-004141/2019/rev.1
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis

02-12-2019 P-004141/2019

  Investigation into alleged cruelty and illegality at the Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LBT) in Lower Saxony

Priority question for written answer P-004125/2019
to the Commission
Rule 138
Eleonora Evi

29-11-2019 P-004125/2019

Kontakt

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 136)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 137)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 138)