Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  Follow-up questions regarding mass redundancies at the Vredestein tyre plant

Priority question for written answer P-003353/2020
to the Commission
Rule 138
Tom Berendsen (EPP), Annie Schreijer-Pierik (EPP), Agnes Jongerius (S&D)

03-06-2020 P-003353/2020

  Extreme weather in Cova da Beira

Priority question for written answer P-003338/2020
to the Commission
Rule 138
Sandra Pereira (GUE/NGL)

03-06-2020 P-003338/2020

  Strategic rescEU reserve of healthcare resources

Priority question for written answer P-003322/2020
to the Commission
Rule 138
Edina Tóth (PPE)

03-06-2020 P-003322/2020

  Directive (EU) 2018/957 concerning the posting of workers

Priority question for written answer P-003305/2020
to the Commission
Rule 138
Krzysztof Hetman (EPP), Jarosław Duda (EPP)

02-06-2020 P-003305/2020

  Legal effects of the new EU Financial Regulation and fulfilment of accreditation conditions by SAIF, which is the paying agency for EU agricultural subsidies in the Czech Republic

Priority question for written answer P-003297/2020
to the Commission
Rule 138
Luděk Niedermayer (PPE)

01-06-2020 P-003297/2020

  Common Agricultural Policy and food producers

Priority question for written answer P-003292/2020
to the Commission
Rule 138
Eugen Jurzyca (ECR)

01-06-2020 P-003292/2020

  Need for action by the Commission to combat the spread of pests in pine forests along the Tuscan coast

Priority question for written answer P-003285/2020
to the Commission
Rule 138
Susanna Ceccardi (ID)

29-05-2020 P-003285/2020

  Nissan's closure of its factories in Catalonia

Priority question for written answer P-003271/2020
to the Commission
Rule 138
Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI)

29-05-2020 P-003271/2020

  Digital skills, e-health

Priority question for written answer P-003269/2020
to the Commission
Rule 138
Anna Zalewska (ECR)

29-05-2020 P-003269/2020

  Clarification to reply No P-004266/2019/rev.1

Priority question for written answer P-003267/2020
to the Commission
Rule 138
Kinga Gál (PPE)

29-05-2020 P-003267/2020

Kontakt

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 136)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 137)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 138)