Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  Relocation of migrants in 2020

Priority question for written answer P-003815/2020
to the Commission
Rule 138
Silvia Sardone (ID)

29-06-2020 P-003815/2020

  Almaraz nuclear power plant

Priority question for written answer P-003807/2020
to the Commission
Rule 138
Carlos Zorrinho (S&D)

29-06-2020 P-003807/2020

  Position on the hotel construction project in the Cabo de Gata-Níjar natural park, Almería

Priority question for written answer P-003789/2020
to the Commission
Rule 138
Lina Gálvez Muñoz (S&D)

26-06-2020 P-003789/2020

  SDF-based assessment of Natura 2000 sites

Priority question for written answer P-003774/2020
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR)

25-06-2020 P-003774/2020

  Commission plans to prevent carbon leakage from the EU economy during the green transition

Priority question for written answer P-003768/2020
to the Commission
Rule 138
Andrey Slabakov (ECR), Angel Dzhambazki (ECR)

25-06-2020 P-003768/2020

  Potential conflict of interests for Commissioner Hogan

Priority question for written answer P-003755/2020
to the Commission
Rule 138
Tiziana Beghin (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Mario Furore (NI), Chiara Gemma (NI), Daniela Rondinelli (NI), Dino Giarrusso (NI)

24-06-2020 P-003755/2020

  Repatriation of tourists infected with COVID-19

Priority question for written answer P-003752/2020/rev.1
to the Commission
Rule 138
Biljana Borzan (S&D), Valter Flego (Renew)

24-06-2020 P-003752/2020

  EU paralysed and absent in escalating conflict in Libya

Priority question for written answer P-003746/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Malik Azmani (Renew)

24-06-2020 P-003746/2020

  EU-wide ban on the sale of child sex dolls

Priority question for written answer P-003718/2020
to the Commission
Rule 138
Andreas Schieder (S&D), Christel Schaldemose (S&D)

23-06-2020 P-003718/2020

  New COVID-19 outbreak in China

Priority question for written answer P-003714/2020
to the Commission
Rule 138
Isabella Tovaglieri (ID)

22-06-2020 P-003714/2020

Kontakt

Kirjalikud küsimused

  • Iga parlamendiliige, fraktsioon ja parlamendikomisjon võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Ülemkogu eesistujale, Euroopa Liidu Nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale.
  • Mitteprioriteetsele küsimusele tuleb vastata kuue nädala jooksul alates selle teatavaks tegemisest asjaomasele institutsioonile.
  • Prioriteetsele küsimusele vastamise tähtaeg on kolm nädalat alates küsimuse teatavaks tegemisest asjaomasele institutsioonile. Iga parlamendiliige, fraktsioon ja parlamendikomisjon võib igal kuul prioriteetseks tunnistada ühe oma küsimuse.