Esmaspäev, 16. detsember 2019 - Neljapäev, 19. detsember 2019

Strasbourg

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

RAPORT Euroopa Ombudsmani 2018. aasta tegevusaruande kohta

18-11-2019 A9-0032/2019 2019/2134(INI)
PETI

Peter JAHR

  REPORT on the Council recommendation on the appointment of a Member of the Executive Board of the European Central Bank

06-12-2019 A9-0046/2019 2019/0818(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

Hääletusnimekiri :  FINAL VERSION [appoint.]

Otsi

Kontakt

Prioriteetne teave ja prioriteetsed dokumendid

Raportite muudatusettepanekute loetelu

Raportid

Vastutava komisjoni poolt nimetatud raportööri ettepanekul võtavad raporteid vastu parlamendikomisjonid.
Resolutsiooni ettepanekud, mida raportid sisaldavad, vaadatakse läbi täiskogul ning vastuvõetud tekstid avaldatakse vastuvõetud tekstide leheküljel.