Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

RAPORT euroala majanduspoliitika kohta 2020. aastal

16-10-2020 A9-0193/2020 2020/2078(INI)
ECON

Joachim SCHUSTER

RAPORT Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 2020 kohta

08-10-2020 A9-0183/2020 2020/2079(INI)
EMPL

Klára DOBREV

Kontakt

Prioriteetne teave ja prioriteetsed dokumendid

Raportite muudatusettepanekute loetelu

Raportid

Vastutava komisjoni poolt nimetatud raportööri ettepanekul võtavad raporteid vastu parlamendikomisjonid.
Resolutsiooni ettepanekud, mida raportid sisaldavad, vaadatakse läbi täiskogul ning vastuvõetud tekstid avaldatakse vastuvõetud tekstide leheküljel.