Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  REPORT on the shortage of medicines – how to address an emerging problem

22-07-2020 A9-0142/2020 2020/2071(INI)
ENVI

Nathalie COLIN-OESTERLÉ

RAPORT ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektor

06-07-2020 A9-0132/2020 2020/0905(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

RAPORT Euroopa tervikliku lähenemisviisi kohta energia salvestamisele

02-07-2020 A9-0130/2020 2019/2189(INI)
ITRE

Claudia GAMON

RAPORT ettepaneku kohta nimetada Helga Berger kontrollikoja liikmeks

29-06-2020 A9-0126/2020 2020/0802(NLE)
CONT

Mikuláš PEKSA

Kontakt

Prioriteetne teave ja prioriteetsed dokumendid

Raportite muudatusettepanekute loetelu

Raportid

Vastutava komisjoni poolt nimetatud raportööri ettepanekul võtavad raporteid vastu parlamendikomisjonid.
Resolutsiooni ettepanekud, mida raportid sisaldavad, vaadatakse läbi täiskogul ning vastuvõetud tekstid avaldatakse vastuvõetud tekstide leheküljel.