Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK liikmesriikide tõhustatud sõjalise koostöö kohta Sahelis

16-10-2020 B9-0341/2020

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Euroopa hariduse tuleviku kohta COVID-19 kontekstis

13-10-2020 B9-0338/2020

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Nicaragua välisagentide seaduse kohta

07-10-2020 RC-B9-0317/2020

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Eritrea, eelkõige Dawit Isaaki juhtumi kohta

07-10-2020 RC-B9-0312/2020

Kontakt

Prioriteetne teave ja prioriteetsed dokumendid

Resolutsiooni ettepanekute ja muudatusettepanekute loetelu

Täiskogu istungil hääletusele pandavad resolutsiooni ettepanekud

Osaistungjärgu päevakorras on märgitud, kas nõukogu, komisjoni või Euroopa Ülemkogu avaldustele (kodukorra artikkel 132) ning nõukogule ja komisjonile esitatavatele suuliselt vastatavatele küsimustele (kodukorra artikkel 136) järgneb hääletus resolutsiooni ettepaneku üle. Resolutsiooni võib koostada ka inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutelude alusel (kodukorra artikkel 144). Sellise teksti esitab tavapäraselt parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid.