Otse

alates 19. ㅡ 23. oktoober 2020 / / Brüssel

Esmaspäev, 19. oktoober 2020 - Reede, 23. oktoober 2020

Brüssel

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

RAPORT soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi välis- ja julgeolekupoliitikas

03-08-2020 A9-0145/2020 2019/2167(INI)
FEMM

Ernest URTASUN

Hääletusnimekiri :  FINAL VERSION [init.]

RAPORT ELi ja Moldova Vabariigi assotsieerimislepingu rakendamise aastaaruande kohta

28-09-2020 A9-0166/2020 2019/2201(INI)
AFET

Dragoş TUDORACHE

Hääletusnimekiri :  FINAL VERSION [init.]

RAPORT digiteenuste õigusakti ja põhiõigustega seoses tekkivate probleemide kohta

01-10-2020 A9-0172/2020 2020/2022(INI)
LIBE

Kris PEETERS

Hääletusnimekiri :  FINAL VERSION [init.]

RAPORT intellektuaalomandi õiguste kohta tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel

02-10-2020 A9-0176/2020 2020/2015(INI)
JURI

Stéphane SÉJOURNÉ

Hääletusnimekiri :  FINAL VERSION [init.]

Otsi

Kontakt

Prioriteetne teave ja prioriteetsed dokumendid

Raportite muudatusettepanekute loetelu

Raportid

Vastutava komisjoni poolt nimetatud raportööri ettepanekul võtavad raporteid vastu parlamendikomisjonid.
Resolutsiooni ettepanekud, mida raportid sisaldavad, vaadatakse läbi täiskogul ning vastuvõetud tekstid avaldatakse vastuvõetud tekstide leheküljel.