Esmaspäev, 5. oktoober 2020 - Neljapäev, 8. oktoober 2020

Brüssel

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

RAPORT soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi välis- ja julgeolekupoliitikas

03-08-2020 A9-0145/2020 2019/2167(INI)
FEMM

Ernest URTASUN

RAPORT Euroopa metsastrateegia kohta – edasised sammud

11-09-2020 A9-0154/2020 2019/2157(INI)
AGRI

Petri SARVAMAA

Hääletusnimekiri :   [init.]

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Kanaari saartel kohaldatava AIEM-maksu kohta

18-09-2020 A9-0157/2020 2020/0163(CNS)
REGI

Younous OMARJEE

Hääletusnimekiri :   [*]

RAPORT ühise kaubanduspoliitika rakendamise 2018. aasta aruande kohta

18-09-2020 A9-0160/2020 2019/2197(INI)
INTA

Jörgen WARBORN

Hääletusnimekiri :   [init.]

Otsi

Kontakt

Prioriteetne teave ja prioriteetsed dokumendid

Raportite muudatusettepanekute loetelu

Raportid

Vastutava komisjoni poolt nimetatud raportööri ettepanekul võtavad raporteid vastu parlamendikomisjonid.
Resolutsiooni ettepanekud, mida raportid sisaldavad, vaadatakse läbi täiskogul ning vastuvõetud tekstid avaldatakse vastuvõetud tekstide leheküljel.