Haku

Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti - MAKROTALOUDELLISEN LISÄRAHOITUSAVUN MYÖNTÄMINEN GEORGIALLE

  C7-0168/2013 2010/0390(COD)

Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti - KEHITYSYHTEISTYÖN RAHOITUSVÄLINE Banana Accompanying Measures

  C7-0379/2011 2010/0059(COD)

Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti - DEMOKRATIAN JA IHMISOIKEUKSIEN MAAILMANLAAJUISTA EDISTÄMISTÄ KOSKEVA RAHOITUSVÄLINE

  C7-0378/2011 2009/0060B(COD)

Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti - KEHITYSYHTEISTYÖN RAHOITUSVÄLINE

  C7-0377/2011 2009/0060A(COD)

Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti - TEOLLISTUNEIDEN MAIDEN KANSSA TEHTÄVÄN YHTEISTYÖN RAHOITUSVÄLINE

  C7-0376/2011 2009/0059(COD)

Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti - LINJA-AUTOLIIKENTEEN MATKUSTAJIEN OIKEUDET

  C7-0015/2011 2008/0237(COD)

Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti - SÄHKÖISET VIESTINTÄVERKOT JA -PALVELUT

  C7-0273/2009 2007/0247(COD)

Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti - KASVINSUOJELUAINEITA KOSKEVAT TILASTOT

  C7-0258/2009 2006/0258(COD)

Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti - MERTEN JA SISÄVESIEN MATKUSTAJALIIKENTEEN HARJOITTAJIEN VASTUU ONNETTOMUUSTAPAUKSISSA

  C6-0047/2009 2005/0241(COD)

Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti - MERILIIKENNEALAN ONNETTOMUUKSIEN TUTKINTA

  C6-0046/2009 2005/0240(COD)

Yhteystiedot

Yhteiset tekstit

Jos parlamentti ja neuvosto eivät pääse asiasta sopimukseen ensimmäisessä tai toisessa käsittelyssä, asia etenee sovittelumenettelyyn (76 artikla ). Jos sovittelukomitea, jossa neuvostolla ja parlamentilla on sama määrä edustajia (77 artikla ), pääsee asiasta sopimukseen, se hyväksyy yhteisen tekstin (78 artikla ), joka annetaan sitten parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi (kolmas käsittely).