Virallisten asiakirjojen vastaanotto ja kirjaaminen

Tässä luetellut asiakirjat on vastaanotettu ja rekisteröity virallisesti perussopimuksen, työjärjestyksen tai varainhoitoasetuksen niiden määräysten mukaisesti, jotka koskevat Euroopan parlamentille annettavia tietoja.

2019

2018

2017

2016

2015

2014