Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Cross-border divorce and child custody

Priority question for written answer P-000497/2020
to the Commission
Rule 138
Nathalie Colin-Oesterlé

28-01-2020 P-000497/2020

  Follow-up questions on the outbreak of the coronavirus in China

Priority question for written answer P-000459/2020
to the Commission
Rule 138
Esther de Lange

27-01-2020 P-000459/2020

  E-commerce fraud

Priority question for written answer P-000419/2020
to the Commission
Rule 138
Virginie Joron

24-01-2020 P-000419/2020

  NGO action on refugees

Priority question for written answer P-000402/2020
to the Commission
Rule 138
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

24-01-2020 P-000402/2020

EU:n sisämarkkinoiden ja kuluttajien oikeuksien suojelu lemmikkieläinten laittoman kaupan kielteisiltä vaikutuksilta

Suullisesti vastattava kysymys O-000011/2020
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

24-01-2020 O-000011/2020

EU:n sisämarkkinoiden ja kuluttajien oikeuksien suojelu lemmikkieläinten laittoman kaupan kielteisiltä vaikutuksilta

Suullisesti vastattava kysymys O-000010/2020
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

24-01-2020 O-000010/2020

  EU preparedness in the face of the outbreak of the new Chinese coronavirus

Priority question for written answer P-000392/2020
to the Commission
Rule 138
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De Almagro

23-01-2020 P-000392/2020

  Retroactive legislation resulting in the removal of administrators serving on the Greek Competition Commission

Priority question for written answer P-000386/2020
to the Commission
Rule 138
Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Elena Kountoura, Petros Kokkalis, Alexis Georgoulis

23-01-2020 P-000386/2020

  Statement by Commissioner Hahn on Germany’s GDP growth through the EU’s internal market

Priority question for written answer P-000385/2020
to the Commission
Rule 138
Sven Schulze

23-01-2020 P-000385/2020

EU:n yhtenäisen aivoterveyttä koskevan strategian kehittäminen

Kirjallisesti vastattava ensisijainen kysymys P-000376/2020
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Pascal Arimont, Mick Wallace, Grace O'Sullivan, Rory Palmer, Tomislav Sokol, Frances Fitzgerald, Jarosław Duda, Jerzy Buzek, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Sirpa Pietikäinen, Tilly Metz, Frédérique Ries, Miriam Dalli, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Ewa Kopacz

23-01-2020 P-000376/2020

Yhteystiedot

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (136 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (137 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (138 artikla)