Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

Biodiversiteettisopimuksen sopimuspuolten konferenssin 15. kokous (COP15) - Kunming (2020)

Suullisesti vastattava kysymys O-000044/2019/rev.5
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

06-12-2019 O-000044/2019

Biodiversiteettisopimuksen sopimuspuolten konferenssin 15. kokous (COP15) - Kunming (2020)

Suullisesti vastattava kysymys O-000043/2019/rev.6
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

06-12-2019 O-000043/2019

  Organised property crime

Priority question for written answer P-004246/2019
to the Commission
Rule 138
Tomas Tobé

05-12-2019 P-004246/2019

Terveys- ja hoitoalan digitalisaatiokehitys

Suullisesti vastattava kysymys O-000042/2019/rev.5
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Kateřina Konečná
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

05-12-2019 O-000042/2019

Eturistiriitojen ja korruption vaikutus EU:n taloudellisten etujen suojaamiseen jäsenvaltioissa

Suullisesti vastattava kysymys O-000041/2019
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Monika Hohlmeier
talousarvion valvontavaliokunnan puolesta

05-12-2019 O-000041/2019

  Directive on the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles – trolleybuses

Priority question for written answer P-004221/2019
to the Commission
Rule 138
Kateřina Konečná

04-12-2019 P-004221/2019

Globaalin digitaalitalouden oikeudenmukainen verotus: BEPS 2.0

Suullisesti vastattava kysymys O-000040/2019
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Irene Tinagli
talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta

04-12-2019 O-000040/2019

EU:n ilmastopolitiikan arviointi unionin suhteellisuusperiaatteen näkökulmasta

Kirjallisesti vastattava ensisijainen kysymys P-004155/2019
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Laura Huhtasaari

02-12-2019 P-004155/2019

  Political bias displayed by Commission Vice-President Margaritis Schinas

Priority question for written answer P-004141/2019/rev.1
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis

02-12-2019 P-004141/2019

  Investigation into alleged cruelty and illegality at the Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LBT) in Lower Saxony

Priority question for written answer P-004125/2019
to the Commission
Rule 138
Eleonora Evi

29-11-2019 P-004125/2019

Yhteystiedot

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (136 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (137 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (138 artikla)