Biodiversiteettisopimuksen sopimuspuolten konferenssin 15. kokous (COP15) - Kunming (2020)

Suullisesti vastattava kysymys O-000044/2019/rev.5
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

06-12-2019 O-000044/2019

Biodiversiteettisopimuksen sopimuspuolten konferenssin 15. kokous (COP15) - Kunming (2020)

Suullisesti vastattava kysymys O-000043/2019/rev.6
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

06-12-2019 O-000043/2019

Terveys- ja hoitoalan digitalisaatiokehitys

Suullisesti vastattava kysymys O-000042/2019/rev.5
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Kateřina Konečná
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

05-12-2019 O-000042/2019

Eturistiriitojen ja korruption vaikutus EU:n taloudellisten etujen suojaamiseen jäsenvaltioissa

Suullisesti vastattava kysymys O-000041/2019
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Monika Hohlmeier
talousarvion valvontavaliokunnan puolesta

05-12-2019 O-000041/2019

Globaalin digitaalitalouden oikeudenmukainen verotus: BEPS 2.0

Suullisesti vastattava kysymys O-000040/2019
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Irene Tinagli
talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta

04-12-2019 O-000040/2019

Komiteamenettelyn yleisten periaatteiden uudistaminen

Suullisesti vastattava kysymys O-000039/2019
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Pascal Durand
Renew-ryhmän puolesta
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

28-11-2019 O-000039/2019

0800-alkuiset asiakaspalvelunumerot

Suullisesti vastattava kysymys O-000037/2019/rev.1
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
PPE-ryhmän puolesta

20-11-2019 O-000037/2019

Meneillään olevat neuvottelut Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän välisestä uudesta kumppanuussopimuksesta

Suullisesti vastattava kysymys O-000036/2019
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Tomas Tobé
kehitysvaliokunnan puolesta

13-11-2019 O-000036/2019

Meneillään olevat neuvottelut Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän välisestä uudesta kumppanuussopimuksesta

Suullisesti vastattava kysymys O-000035/2019
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Tomas Tobé
kehitysvaliokunnan puolesta

13-11-2019 O-000035/2019

Sukupuolten palkkaero

Suullisesti vastattava kysymys O-000034/2019
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Evelyn Regner
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

06-11-2019 O-000034/2019

Yhteystiedot

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä (38 jäsentä) voi esittääneuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden jaturvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kysymyksiä. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset istunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä.

Päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä ja niistä äänestämistä koskevia 132 artiklan 2–5 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.