Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la coopération militaire renforcée des États membres au Sahel

16-10-2020 B9-0341/2020

  MOTION FOR A RESOLUTION on protecting our economy against foreign takeovers

15-10-2020 B9-0340/2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS koulutuksen tulevaisuudesta Euroopassa covid-19-kriisin valossa

13-10-2020 B9-0338/2020
TARKISTUKSET

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ulkomaisia agentteja koskevasta laista Nicaraguassa

07-10-2020 RC-B9-0317/2020

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Eritreasta ja erityisesti Dawit Isaakin tapauksesta

07-10-2020 RC-B9-0312/2020
TARKISTUKSET

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS kaupunkifarmien luomisesta avotaivaan alle

06-10-2020 B9-0335/2020

Yhteystiedot

Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat

Päätöslauselmaesitykset ja tarkistukset

Päätöslauselmaesitykset, joista äänestetään täysistunnossa

Istuntojakson esityslistassa ilmoitetaan, järjestetäänkö neuvoston, komission tai Eurooppa-neuvoston julkilausumien (työjärjestyksen 132 artikla) sekä neuvostolle ja komissiolle esitettyjen suullisten kysymysten (työjärjestyksen 136 artikla) käsittelyn jälkeen äänestys päätöslauselmaesityksestä. Muun muassa ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävien keskustelujen (työjärjestyksen 144 artikla) päätteeksi voidaan hyväksyä päätöslauselma. Nämä tekstit jättää käsiteltäväksi yleensä valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä.