Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  REPORT on the shortage of medicines – how to address an emerging problem

22-07-2020 A9-0142/2020 2020/2071(INI)
ENVI

Nathalie COLIN-OESTERLÉ

  REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund

15-07-2020 A9-0135/2020 2020/0006(COD)
REGI

Manolis KEFALOGIANNIS

MIETINTÖ Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajan nimitysehdotuksesta

06-07-2020 A9-0132/2020 2020/0905(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

MIETINTÖ kattavasta EU:n lähestymistavasta energian varastointiin

02-07-2020 A9-0130/2020 2019/2189(INI)
ITRE

Claudia GAMON

MIETINTÖ ehdotuksesta nimittää Helga Berger tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

29-06-2020 A9-0126/2020 2020/0802(NLE)
CONT

Mikuláš PEKSA

Yhteystiedot

Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat

Tarkistukset mietintöihin

Mietinnöt

Parlamentin valiokunnat hyväksyvät mietintöjä asiasta vastaavan valiokunnan nimeämän esittelijän ehdotuksesta.
Täysistunto tarkastelee mietintöihin sisältyviä päätöslauselmaesityksiä, ja jos nämä päätöslauselmaesitykset hyväksytään, ne sisältyvät hyväksyttyihin teksteihin.