Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

COP15 sa Choinbhinsiúin maidir leis an mBithéagsúlacht - a bheidh ar siúl in Kunming na Síne, in 2020

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000044/2019/rev.5
ar an gCoimisiún
Riail 136
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
thar ceann an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

06-12-2019 O-000044/2019

COP15 sa Choinbhinsiúin maidir leis an mBithéagsúlacht - a bheidh ar siúl in Kunming na Síne, in 2020

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000043/2019/rev.6
ar an gComhairle
Riail 136
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
thar ceann an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

06-12-2019 O-000043/2019

  Organised property crime

Priority question for written answer P-004246/2019
to the Commission
Rule 138
Tomas Tobé

05-12-2019 P-004246/2019

Claochlú digiteach na sláinte agus an chúraim

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000042/2019/rev.5
ar an gCoimisiún
Riail 136
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska
thar ceann an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
Kateřina Konečná
thar ceann an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

05-12-2019 O-000042/2019

Coinbhleacht leasa agus éilliú a dhéanann difear do chosaint leasanna airgeadais AE sna Ballstáit

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000041/2019
ar an gCoimisiún
Riail 136
Monika Hohlmeier
thar ceann an Choiste um Rialú Buiséadach

05-12-2019 O-000041/2019

  Directive on the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles – trolleybuses

Priority question for written answer P-004221/2019
to the Commission
Rule 138
Kateřina Konečná

04-12-2019 P-004221/2019

Cánachas cothrom i ngeilleagar digitithe agus domhandaithe – BEPS 2.0

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000040/2019
ar an gCoimisiún
Riail 136
Irene Tinagli
thar ceann an Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

04-12-2019 O-000040/2019

  Review of the EU’s climate policy in the light of the Union’s principle of proportionality

Priority question for written answer P-004155/2019
to the Commission
Rule 138
Laura Huhtasaari

02-12-2019 P-004155/2019

  Political bias displayed by Commission Vice-President Margaritis Schinas

Priority question for written answer P-004141/2019/rev.1
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis

02-12-2019 P-004141/2019

  Investigation into alleged cruelty and illegality at the Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LBT) in Lower Saxony

Priority question for written answer P-004125/2019
to the Commission
Rule 138
Eleonora Evi

29-11-2019 P-004125/2019

Teagmháil

Ceisteanna Parlaiminteacha

Ceisteanna a dhíríonn Feisirí de Pharlaimint na hEorpa ar institiúidí agus ar chomhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh is ea ceisteanna Parlaiminteacha. Is foirm dhíreach scrúdain pharlaimintigh ar institiúidí agus ar chomhlachtaí eile AE.
Tá trí chatagóir ceiste parlaimintí ann :

  • Ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal ar déileáladh leo le linn suíonna iomlánacha, agus a áirítear i ndíospóireachtaí an lae. Féadfaidh rún (Riail 136) teacht ina ndiaidh
  • Ceisteanna ii gcomhair Tráth na gCeisteanna a chuirtear le linn na tréimhse a chuirtear ar leataobh le haghaidh ceisteanna le linn suíonna iomlánacha (Riail 137)
  • Ceisteanna scríofa le hiarraidh ar fhreagra i scríbhinn (Riail 138)