Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  Construction of Tesla gigafactory in Grünheide, Brandenburg

Priority question for written answer P-004519/2020
to the Commission
Rule 138
Manuela Ripa (Verts/ALE)

07-08-2020 P-004519/2020

  EU position on the Intergovernmental Conference on marine biodiversity of areas beyond national jurisdiction (BBNJ)

Priority question for written answer P-004499/2020
to the Commission
Rule 138
Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

04-08-2020 P-004499/2020

  Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council

Priority question for written answer P-004497/2020
to the Commission
Rule 138
Michal Wiezik (PPE)

04-08-2020 P-004497/2020

  Newborn screening

Priority question for written answer P-004487/2020
to the Commission
Rule 138
Stelios Kympouropoulos (PPE), Tomislav Sokol (PPE), Peter Liese (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Sara Cerdas (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Tomáš Zdechovský (PPE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Petra De Sutter (Verts/ALE), Eva Kaili (S&D), Frédérique Ries (Renew), Andrey Kovatchev (PPE), Lefteris Christoforou (PPE), Costas Mavrides (S&D)

03-08-2020 P-004487/2020

  Date of suspension of CETA agreement following its rejection by Cyprus’ Parliament

Question for written answer E-004489/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanuel Maurel (GUE/NGL)

03-08-2020 E-004489/2020

  Intervention by Commissioner for Equality, Helena Dalli, on the rejection of the applications of six Polish local authorities for the Town Twinning programme

Question for written answer E-004484/2020
to the Commission
Rule 138
Zbigniew Kuźmiuk (ECR), Elżbieta Rafalska (ECR)

03-08-2020 E-004484/2020

  Regulation (EEC) No 2080/92 instituting a Community aid scheme for forestry measures in agriculture. Conservation and maintenance of lowland forests

Priority question for written answer P-004471/2020
to the Commission
Rule 138
Gianantonio Da Re (ID)

31-07-2020 P-004471/2020

  Austrian law on the indexation of family benefits

Question for written answer E-004470/2020
to the Commission
Rule 138
Ioan-Rareş Bogdan (PPE)

31-07-2020 E-004470/2020

  Discrimination against local authorities defending family rights

Priority question for written answer P-004467/2020
to the Commission
Rule 138
Beata Szydło (ECR)

30-07-2020 P-004467/2020

  Implementation of common fisheries policy and blue growth strategy

Priority question for written answer P-004465/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

30-07-2020 P-004465/2020

Teagmháil

Ceisteanna i scríbhinn

  • Féadfaidh duine ar bith de na Feisirí, grúpa d’Fheisirí nó coiste parlaiminteach freagra scríofa a iarraidh ar Uachtarán na Comhairle Eorpaí, ar an gComhairle, ar an gCoimisiún nó ar Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála.
  • Ní mór freagra a thabhairt ar cheisteanna neamhthosaíochta laistigh de shé seachtaine ón tráth a fhógraítear don Institiúid lena mbaineann iad.
  • Ní mór freagra a thabhairt ar cheisteanna tosaíochta laistigh de thrí seachtaine ón tráth a fógraítear don Institiúid lena mbaineann iad. Féadfaidh aon Fheisire, grúpa polaitiúil nó coiste ceist amháin in aghaidh na míosa a ainmniú mar ‘cheist tosaíochta’.