Dé Luain, 5 Deireadh Fómhair 2020 - Déardaoin, 8 Deireadh Fómhair 2020

Strasbourg

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

TUARASCÁIL maidir le Comhionannas Inscne i mbeartas eachtrach agus slándála AE

03-08-2020 A9-0145/2020 2019/2167(INI)
FEMM

Ernest URTASUN

  REPORT on the European Forest Strategy - The Way Forward

11-09-2020 A9-0154/2020 2019/2157(INI)
AGRI

Petri SARVAMAA

  REPORT on the proposal for a Council decision on the AIEM tax applicable in the Canary Islands

18-09-2020 A9-0157/2020 2020/0163(CNS)
REGI

Younous OMARJEE

  REPORT on the implementation of the common commercial policy – annual report 2018

18-09-2020 A9-0160/2020 2019/2197(INI)
INTA

Jörgen WARBORN

Cuardaigh

Teagmháil

Eolas agus doiciméid tosaíochta

Liosta na leasuithe a chuirtear síos sna tuarascálacha

Tuarascálacha

Glacann coistí parlaiminteacha tuarascálacha ar fhoirm togra ó rapóirtéir arna cheapadh ag an gcoiste freagrach. Scrúdaítear na tairiscintí i gcomhair rún atá iontu sa suí iomlánach, agus, má ghlactar ann iad, beidh siad le feiceáil sna téacsanna glactha.