Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the humanitarian situation in Mozambique

16-09-2020 RC-B9-0300/2020

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Russia: the poisoning of Alexei Navalny

15-09-2020 RC-B9-0280/2020

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Belarus

15-09-2020 RC-B9-0271/2020

  MOTION FOR A RESOLUTION on the humanitarian situation in Mozambique

15-09-2020 B9-0304/2020

NB: Is sa teanga bhunaidh amháin atá fáil ar an tairiscint i gcomhair rúin seo.

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the cultural recovery of Europe

14-09-2020 RC-B9-0246/2020

  MOTION FOR A RESOLUTION on The humanitarian situation in Mozambique

14-09-2020 B9-0303/2020

NB: Is sa teanga bhunaidh amháin atá fáil ar an tairiscint i gcomhair rúin seo.

Teagmháil

Eolas agus doiciméid tosaíochta

Liosta tairiscintí i gcomhair rúin agus leasuithe

Vótáil ar thairiscintí i gcomhair rún sa seisiún iomlánach

Tugtar léiriú i gclár oibre an pháirtseisiúin i dtaobh an dtiocfaidh vóta ar thairiscint i gcomhair rúin tar éis ráitis ón gComhairle, ón gCoimisiún nó ón gComhairle Eorpach (Riail 132 agus ceisteanna ó bhéal chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún (Riail 136. Díospóireachtaí ar chásanna a bhaineann le sáruithe ar chearta an duine, ar an daonlathas agus ar an smacht reachta (Riail 144, i measc nithe eile, is féidir iad a thabhairt chun deiridh le rún. De ghnáth, is coiste, grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad a chuireann na téacsanna sin síos.