Multimedijski zapisi po raspravi

Četvrtak, 16. siječnja 2020.

09:00 - 09:00

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:09

Početak

09:00:32

Kraj

09:00:41

09:00 - 09:00 Sastav odbora

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:15

Početak

09:00:35

Kraj

09:00:50

09:00 - 09:01 Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta: vidi zapisnik

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:44

Početak

09:00:44

Kraj

09:01:28

09:01 - 09:49 Institucije i tijela u ekonomskoj i monetarnoj uniji: sprječavanje sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe (rasprava)

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:53

Početak

09:01:17

Kraj

09:02:10

Irene Tinagli

Uloga : Autor

Trajanje

00:05:06

Početak

09:01:57

Kraj

09:07:03

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:19

Početak

09:06:36

Kraj

09:06:55

Janez Lenarčič

Uloga : Povjerenik

Trajanje

00:06:58

Početak

09:06:46

Kraj

09:13:44

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:20

Početak

09:13:18

Kraj

09:13:38

Markus Ferber

Uloga : u ime kluba EPP

Trajanje

00:02:45

Početak

09:13:26

Kraj

09:16:11

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:20

Početak

09:15:45

Kraj

09:16:05

Paul Tang

Uloga : u ime kluba S&D

Trajanje

00:02:29

Početak

09:15:56

Kraj

09:18:25

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:17

Početak

09:17:58

Kraj

09:18:15

Luis Garicano

Uloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:02:49

Početak

09:18:07

Kraj

09:20:56

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:20

Početak

09:20:30

Kraj

09:20:50

Sven Giegold

Uloga : u ime kluba Zeleni/ESS

Trajanje

00:03:14

Početak

09:20:38

Kraj

09:23:52

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:17

Početak

09:23:26

Kraj

09:23:43

Joachim Kuhs

Uloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:02:09

Početak

09:23:31

Kraj

09:25:40

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:22

Početak

09:25:14

Kraj

09:25:36

José Gusmão

Uloga : u ime kluba GUE/NGL

Trajanje

00:03:45

Početak

09:25:26

Kraj

09:29:11

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:15

Početak

09:28:44

Kraj

09:28:59

Jonás Fernández

Uloga : S&D

Trajanje

00:02:27

Početak

09:28:50

Kraj

09:31:17

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:15

Početak

09:30:50

Kraj

09:31:05

Damien Carême

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:02:14

Početak

09:30:56

Kraj

09:33:10

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:18

Početak

09:32:44

Kraj

09:33:02

Angelo Ciocca

Uloga : ID

Trajanje

00:01:34

Početak

09:32:52

Kraj

09:34:26

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:17

Početak

09:34:00

Kraj

09:34:17

Alfred Sant

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:53

Početak

09:34:07

Kraj

09:36:00

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:16

Početak

09:35:34

Kraj

09:35:50

Mikuláš Peksa

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:02:17

Početak

09:35:41

Kraj

09:37:58

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:19

Početak

09:37:31

Kraj

09:37:50

Maximilian Krah

Uloga : ID

Trajanje

00:01:51

Početak

09:37:39

Kraj

09:39:30

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:14

Početak

09:39:04

Kraj

09:39:18

Maria Grapini

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:49

Početak

09:39:10

Kraj

09:40:59

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:16

Početak

09:40:31

Kraj

09:40:47

Marek Paweł Balt

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:31

Početak

09:40:37

Kraj

09:42:08

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:31

Početak

09:41:41

Kraj

09:42:12

Traian Băsescu

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:51

Početak

09:41:58

Kraj

09:43:49

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:16

Početak

09:43:22

Kraj

09:43:38

Bogdan Rzońca

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:31

Početak

09:43:28

Kraj

09:44:59

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:20

Početak

09:44:33

Kraj

09:44:53

Janez Lenarčič

Uloga : Povjerenik

Trajanje

00:05:18

Početak

09:44:43

Kraj

09:50:01

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:22

Početak

09:49:34

Kraj

09:49:56

09:50 - 10:31 Burundi, posebno sloboda izražavanja (rasprava)

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:45

Početak

09:50:02

Kraj

09:50:47

Ellie Chowns

Uloga : Autor

Trajanje

00:03:08

Početak

09:50:35

Kraj

09:53:43

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:17

Početak

09:53:16

Kraj

09:53:33

Anna Fotyga

Uloga : Autor

Trajanje

00:01:27

Početak

09:53:25

Kraj

09:54:52

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:14

Početak

09:54:26

Kraj

09:54:40

Maria Arena

Uloga : Autor

Trajanje

00:02:35

Početak

09:54:32

Kraj

09:57:07

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:18

Početak

09:56:40

Kraj

09:56:58

Idoia Villanueva Ruiz

Uloga : Autor

Trajanje

00:03:13

Početak

09:56:50

Kraj

10:00:03

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:22

Početak

09:59:34

Kraj

09:59:56

Arba Kokalari

Uloga : Autor

Trajanje

00:02:26

Početak

09:59:39

Kraj

10:02:05

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:15

Početak

10:01:36

Kraj

10:01:51

Jan-Christoph Oetjen

Uloga : Autor

Trajanje

00:02:27

Početak

10:01:43

Kraj

10:04:10

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:45

Početak

10:03:44

Kraj

10:04:29

Seán Kelly

Uloga : u ime kluba EPP

Trajanje

00:02:32

Početak

10:03:55

Kraj

10:06:27

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:36

Početak

10:06:00

Kraj

10:06:36

Isabel Santos

Uloga : u ime kluba S&D

Trajanje

00:02:04

Početak

10:06:12

Kraj

10:08:16

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:18

Početak

10:07:48

Kraj

10:08:06

Dita Charanzová

Uloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:02:10

Početak

10:07:55

Kraj

10:10:05

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:27

Početak

10:09:38

Kraj

10:10:05

Alice Kuhnke

Uloga : u ime kluba Zeleni/ESS

Trajanje

00:01:29

Početak

10:09:49

Kraj

10:11:18

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:21

Početak

10:10:49

Kraj

10:11:10

Ryszard Czarnecki

Uloga : u ime kluba ECR

Trajanje

00:01:37

Početak

10:11:00

Kraj

10:12:37

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:33

Početak

10:12:10

Kraj

10:12:43

Carlos Zorrinho

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:42

Početak

10:12:31

Kraj

10:14:13

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:17

Početak

10:13:45

Kraj

10:14:02

Phil Bennion

Uloga : Renew

Trajanje

00:02:20

Početak

10:13:51

Kraj

10:16:11

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:17

Početak

10:15:42

Kraj

10:15:59

Nathan Gill

Uloga : NI

Trajanje

00:01:47

Početak

10:15:48

Kraj

10:17:35

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:15

Početak

10:17:07

Kraj

10:17:22

Neena Gill

Uloga : S&D

Trajanje

00:02:02

Početak

10:17:12

Kraj

10:19:14

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:21

Početak

10:18:47

Kraj

10:19:08

Marek Paweł Balt

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:33

Početak

10:18:53

Kraj

10:20:26

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:18

Početak

10:19:59

Kraj

10:20:17

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : NI

Trajanje

00:02:14

Početak

10:20:07

Kraj

10:22:21

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:30

Početak

10:21:47

Kraj

10:22:17

Tomislav Sokol

Uloga : PPE

Trajanje

00:00:56

Početak

10:22:01

Kraj

10:22:57

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:16

Početak

10:22:37

Kraj

10:22:53

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : Odgovor na pitanje postavljeno podizanjem plave kartice

Trajanje

00:01:02

Početak

10:22:46

Kraj

10:23:48

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:22

Početak

10:23:41

Kraj

10:24:03

Jiří Pospíšil

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:33

Početak

10:23:54

Kraj

10:25:27

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:57

Početak

10:24:59

Kraj

10:25:56

Eugen Tomac

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:28

Početak

10:25:30

Kraj

10:26:58

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:20

Početak

10:26:30

Kraj

10:26:50

Juan Fernando López Aguilar

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:54

Početak

10:26:39

Kraj

10:28:33

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:19

Početak

10:28:06

Kraj

10:28:25

Janez Lenarčič

Uloga : Povjerenik

Trajanje

00:03:51

Početak

10:28:12

Kraj

10:32:03

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:18

Početak

10:31:33

Kraj

10:31:51

10:31 - 11:11 Nigerija, posebno nedavni teroristički napadi

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:47

Početak

10:31:50

Kraj

10:32:37

Assita Kanko

Uloga : Autor

Trajanje

00:02:00

Početak

10:32:25

Kraj

10:34:25

Ewa Kopacz

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:14

Početak

10:33:57

Kraj

10:34:11

Erik Marquardt

Uloga : Autor

Trajanje

00:02:44

Početak

10:34:03

Kraj

10:36:47

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:27

Početak

10:36:20

Kraj

10:36:47

Lars Patrick Berg

Uloga : Autor

Trajanje

00:01:43

Početak

10:36:35

Kraj

10:38:18

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:25

Početak

10:37:51

Kraj

10:38:16

Carlos Zorrinho

Uloga : Autor

Trajanje

00:02:46

Početak

10:37:55

Kraj

10:40:41

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:17

Početak

10:40:13

Kraj

10:40:30

Miguel Urbán Crespo

Uloga : Autor

Trajanje

00:03:11

Početak

10:40:19

Kraj

10:43:30

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:14

Početak

10:43:01

Kraj

10:43:15

Tomáš Zdechovský

Uloga : Autor

Trajanje

00:02:26

Početak

10:43:07

Kraj

10:45:33

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:18

Početak

10:45:05

Kraj

10:45:23

Phil Bennion

Uloga : Autor

Trajanje

00:02:35

Početak

10:45:11

Kraj

10:47:46

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:29

Početak

10:47:19

Kraj

10:47:48

Željana Zovko

Uloga : u ime kluba EPP

Trajanje

00:03:05

Početak

10:47:27

Kraj

10:50:32

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:12

Početak

10:50:05

Kraj

10:50:17

Maria Arena

Uloga : u ime kluba S&D

Trajanje

00:02:42

Početak

10:50:11

Kraj

10:52:53

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:22

Početak

10:52:25

Kraj

10:52:47

María Soraya Rodríguez Ramos

Uloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:02:37

Početak

10:52:32

Kraj

10:55:09

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:36

Početak

10:54:43

Kraj

10:55:19

Susanna Ceccardi

Uloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:02:00

Početak

10:55:08

Kraj

10:57:08

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:24

Početak

10:56:41

Kraj

10:57:05

Ryszard Czarnecki

Uloga : u ime kluba ECR

Trajanje

00:01:41

Početak

10:56:47

Kraj

10:58:28

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:44

Početak

10:58:01

Kraj

10:58:45

Peter van Dalen

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:57

Početak

10:58:31

Kraj

11:01:28

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:37

Početak

11:00:38

Kraj

11:01:15

Tomislav Sokol

Uloga : PPE

Trajanje

00:00:57

Početak

11:01:02

Kraj

11:01:59

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:18

Početak

11:01:34

Kraj

11:01:52

Peter van Dalen

Uloga : PPE

Trajanje

00:00:54

Početak

11:01:41

Kraj

11:02:35

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:45

Početak

11:02:19

Kraj

11:03:04

Maria Arena

Uloga : S&D

Trajanje

00:00:53

Početak

11:02:43

Kraj

11:03:36

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:16

Početak

11:03:19

Kraj

11:03:35

Peter van Dalen

Uloga : PPE

Trajanje

00:00:54

Početak

11:03:22

Kraj

11:04:16

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:14

Početak

11:03:57

Kraj

11:04:11

Jackie Jones

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:56

Početak

11:04:03

Kraj

11:05:59

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:14

Početak

11:05:36

Kraj

11:05:50

Dita Charanzová

Uloga : Renew

Trajanje

00:01:53

Početak

11:05:43

Kraj

11:07:36

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:17

Početak

11:07:10

Kraj

11:07:27

Dominique Bilde

Uloga : ID

Trajanje

00:01:46

Početak

11:07:19

Kraj

11:09:05

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:15

Početak

11:08:37

Kraj

11:08:52

Adam Bielan

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:37

Početak

11:08:44

Kraj

11:10:21

Bogdan Rzońca

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:27

Početak

11:09:56

Kraj

11:11:23

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:25

Početak

11:10:58

Kraj

11:11:23

Adam Bielan

Uloga : ECR

Trajanje

00:00:42

Početak

11:11:14

Kraj

11:11:56

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:13

Početak

11:11:44

Kraj

11:11:57

François-Xavier Bellamy

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:29

Početak

11:11:49

Kraj

11:14:18

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:15

Početak

11:13:52

Kraj

11:14:07

Tudor Ciuhodaru

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:28

Početak

11:13:59

Kraj

11:15:27

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:12

Početak

11:15:01

Kraj

11:15:13

Silvia Sardone

Uloga : ID

Trajanje

00:01:37

Početak

11:15:06

Kraj

11:16:43

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:15

Početak

11:16:12

Kraj

11:16:27

Carlo Fidanza

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:39

Početak

11:16:18

Kraj

11:17:57

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:16

Početak

11:17:24

Kraj

11:17:40

Tomislav Sokol

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:32

Početak

11:17:30

Kraj

11:20:02

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:15

Početak

11:19:35

Kraj

11:19:50

Isabella Tovaglieri

Uloga : ID

Trajanje

00:01:43

Početak

11:19:42

Kraj

11:21:25

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:17

Početak

11:20:56

Kraj

11:21:13

Bert-Jan Ruissen

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:39

Početak

11:21:05

Kraj

11:22:44

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:16

Početak

11:22:19

Kraj

11:22:35

Isabel Benjumea Benjumea

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:41

Početak

11:22:27

Kraj

11:25:08

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:49

Početak

11:24:42

Kraj

11:25:31

Eugen Tomac

Uloga : PPE

Trajanje

00:00:44

Početak

11:25:13

Kraj

11:25:57

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:31

Početak

11:25:30

Kraj

11:26:01

Isabel Benjumea Benjumea

Uloga : PPE

Trajanje

00:00:38

Početak

11:25:50

Kraj

11:26:28

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:11

Početak

11:26:17

Kraj

11:26:28

Nicola Procaccini

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:36

Početak

11:26:20

Kraj

11:27:56

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:14

Početak

11:27:30

Kraj

11:27:44

Krzysztof Hetman

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:23

Početak

11:27:37

Kraj

11:30:00

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:32

Početak

11:29:34

Kraj

11:30:06

Robert Hajšel

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:34

Početak

11:29:55

Kraj

11:31:29

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:33

Početak

11:31:03

Kraj

11:31:36

Clare Daly

Uloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:45

Početak

11:31:10

Kraj

11:32:55

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:14

Početak

11:32:29

Kraj

11:32:43

Seán Kelly

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:35

Početak

11:32:36

Kraj

11:34:11

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:25

Početak

11:33:45

Kraj

11:34:10

Pierrette Herzberger-Fofana

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:02:31

Početak

11:33:58

Kraj

11:36:29

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:40

Početak

11:35:55

Kraj

11:36:35

Jiří Pospíšil

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:28

Početak

11:36:22

Kraj

11:37:50

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:20

Početak

11:37:22

Kraj

11:37:42

Mick Wallace

Uloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:38

Početak

11:37:33

Kraj

11:39:11

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:26

Početak

11:38:43

Kraj

11:39:09

Janez Lenarčič

Uloga : Povjerenik

Trajanje

00:04:43

Početak

11:38:58

Kraj

11:43:41

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:16

Početak

11:43:15

Kraj

11:43:31

12:07 - 12:07

Katarina Barley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:18

Početak

12:07:01

Kraj

12:07:19

12:07 - 12:15 Nastavak zasjedanja

Katarina Barley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:32

Početak

12:07:12

Kraj

12:07:44

Marco Zanni

Uloga : ID

Trajanje

00:01:34

Početak

12:07:35

Kraj

12:09:09

Katarina Barley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:01:52

Početak

12:08:43

Kraj

12:10:35

Marco Zanni

Uloga : ID

Trajanje

00:00:21

Početak

12:09:32

Kraj

12:09:53

Katarina Barley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:39

Početak

12:09:51

Kraj

12:10:30

Brian Monteith

Uloga : NI

Trajanje

00:00:14

Početak

12:10:30

Kraj

12:10:44

Katarina Barley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:02:28

Početak

12:10:38

Kraj

12:13:06

Ramona Strugariu

Uloga : Renew

Trajanje

00:00:27

Početak

12:12:01

Kraj

12:12:28

Katarina Barley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:45

Početak

12:12:23

Kraj

12:13:08

Richard Corbett

Uloga : S&D

Trajanje

00:00:52

Početak

12:13:08

Kraj

12:14:00

Katarina Barley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:01:34

Početak

12:13:40

Kraj

12:15:14

12:14 - 12:36 Glasovanje

12:14 - 12:15 Burundi, posebno sloboda izražavanja (RC-B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, B9-0066/2020)

KatarinaBarley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:37

Početak

12:14:49

Kraj

12:15:26

Katarina Barley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:04

Početak

12:14:50

Kraj

12:14:54

12:15 - 12:16 Nigerija, posebno nedavni teroristički napadi (RC-B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020)

KatarinaBarley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:01:28

Početak

12:15:16

Kraj

12:16:44

12:16 - 12:19 Stanje u Venezueli nakon nezakonitog izbora novog predsjednika i predsjedništva Nacionalne skupštine (parlamentarni puč) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020)

KatarinaBarley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:08

Početak

12:16:24

Kraj

12:16:32

LeopoldoLópez Gil

Uloga : PPE

Trajanje

00:00:45

Početak

12:16:27

Kraj

12:17:12

KatarinaBarley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:16

Početak

12:16:50

Kraj

12:17:06

LeopoldoLópez Gil

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:00

Početak

12:17:01

Kraj

12:18:01

KatarinaBarley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:02:03

Početak

12:17:06

Kraj

12:19:09

12:18 - 12:20 Aktualna saslušanja u okviru članka 7. stavka 1. UEU-a o Poljskoj i Mađarskoj (B9-0032/2020)

KatarinaBarley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:02:11

Početak

12:18:44

Kraj

12:20:55

12:20 - 12:30 COP15 uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti (Kunming 2020.) (B9-0035/2020)

KatarinaBarley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:10:02

Početak

12:20:30

Kraj

12:30:32

12:30 - 12:35 Rad Europskog ombudsmana u 2018. (A9-0032/2019 - Peter Jahr)

KatarinaBarley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:05:30

Početak

12:30:07

Kraj

12:35:37

12:35 - 12:35 Institucije i tijela u ekonomskoj i monetarnoj uniji: sprječavanje sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe (B9-0047/2020)

KatarinaBarley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:29

Početak

12:35:17

Kraj

12:35:46

12:40 - 12:40

Katarina Barley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:10

Početak

12:40:04

Kraj

12:40:14

12:40 - 13:13 Obrazloženja glasovanja

Katarina Barley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:01:42

Početak

12:40:08

Kraj

12:41:50

12:41 - 12:45 Godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean)

KatarinaBarley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:17

Početak

12:41:11

Kraj

12:41:28

ManuelBompard

Uloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:42

Početak

12:41:25

Kraj

12:43:07

KatarinaBarley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:11

Početak

12:42:41

Kraj

12:42:52

DanielHannan

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:26

Početak

12:42:46

Kraj

12:44:12

KatarinaBarley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:20

Početak

12:43:46

Kraj

12:44:06

JanZahradil

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:28

Početak

12:43:54

Kraj

12:45:22

KatarinaBarley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:18

Početak

12:44:56

Kraj

12:45:14

12:45 - 12:56 Stajalište Europskog parlamenta o Konferenciji o budućnosti Europe (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020)

KatarinaBarley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:17

Početak

12:45:01

Kraj

12:45:18

ManuelBompard

Uloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:40

Početak

12:45:08

Kraj

12:46:48

KatarinaBarley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:21

Početak

12:46:23

Kraj

12:46:44

ClaireFox

Uloga : NI

Trajanje

00:01:44

Početak

12:46:36

Kraj

12:48:20

KatarinaBarley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:13

Početak

12:47:52

Kraj

12:48:05

VeronikaVrecionová

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:39

Početak

12:47:59

Kraj

12:49:38

KatarinaBarley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:10

Početak

12:49:14

Kraj

12:49:24

Joachim StanisławBrudziński

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:52

Početak

12:49:18

Kraj

12:51:10

KatarinaBarley

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:15

Početak

12:50:42

Kraj

12:50:57

MarcBotenga

Uloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:30

Početak

12:50:47

Kraj

12:52:17

KláraDobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:21

Početak

12:51:48

Kraj

12:52:09

AlexandrVondra

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:43

Početak

12:51:59

Kraj

12:53:42

KláraDobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:14

Početak

12:53:15

Kraj

12:53:29

AngelDzhambazki

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:30

Početak

12:53:20

Kraj

12:54:50

KláraDobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:12

Početak

12:54:23

Kraj

12:54:35

JanZahradil

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:26

Početak

12:54:28

Kraj

12:55:54

KláraDobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:29

Početak

12:55:28

Kraj

12:55:57

12:55 - 13:02 Stanje u Venezueli nakon nezakonitog izbora novog predsjednika i predsjedništva Nacionalne skupštine (parlamentarni puč) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020)

KláraDobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:17

Početak

12:55:39

Kraj

12:55:56

ThierryMariani

Uloga : ID

Trajanje

00:01:39

Početak

12:55:45

Kraj

12:57:24

KláraDobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:16

Početak

12:56:58

Kraj

12:57:14

JiříPospíšil

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:17

Početak

12:57:01

Kraj

12:58:18

KláraDobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:13

Početak

12:57:59

Kraj

12:58:12

GuidoReil

Uloga : ID

Trajanje

00:00:55

Početak

12:58:03

Kraj

12:58:58

KláraDobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:12

Početak

12:58:43

Kraj

12:58:55

MickWallace

Uloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:37

Početak

12:58:47

Kraj

13:00:24

KláraDobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:14

Početak

12:59:57

Kraj

13:00:11

EugenTomac

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:13

Početak

13:00:03

Kraj

13:01:16

KláraDobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:15

Početak

13:00:59

Kraj

13:01:14

JanZahradil

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:26

Početak

13:01:06

Kraj

13:02:32

KláraDobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:42

Početak

13:02:06

Kraj

13:02:48

13:02 - 13:09 Aktualna saslušanja u okviru članka 7. stavka 1. UEU-a o Poljskoj i Mađarskoj (B9-0032/2020)

KláraDobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:18

Početak

13:02:21

Kraj

13:02:39

ClaireFox

Uloga : NI

Trajanje

00:01:18

Početak

13:02:37

Kraj

13:03:55

KláraDobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:18

Početak

13:03:49

Kraj

13:04:07

Joachim StanisławBrudziński

Uloga : ECR

Trajanje

00:00:39

Početak

13:03:52

Kraj

13:04:31

KláraDobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:01:38

Početak

13:04:15

Kraj

13:05:53

AngelDzhambazki

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:34

Početak

13:05:27

Kraj

13:07:01

KláraDobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:17

Početak

13:06:33

Kraj

13:06:50

GillesLebreton

Uloga : ID

Trajanje

00:01:17

Početak

13:06:40

Kraj

13:07:57

KláraDobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:15

Početak

13:07:38

Kraj

13:07:53

BogdanRzońca

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:31

Početak

13:07:45

Kraj

13:09:16

KláraDobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:28

Početak

13:08:49

Kraj

13:09:17

13:09 - 13:10 COP15 uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti (Kunming 2020.) (B9-0035/2020)

KláraDobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:17

Početak

13:09:02

Kraj

13:09:19

CatherineRowett

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:36

Početak

13:09:07

Kraj

13:10:43

KláraDobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:26

Početak

13:10:19

Kraj

13:10:45

13:10 - 13:13 Institucije i tijela u ekonomskoj i monetarnoj uniji: sprječavanje sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe (B9-0047/2020)

KláraDobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:17

Početak

13:10:29

Kraj

13:10:46

JohnHowarth

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:53

Početak

13:10:39

Kraj

13:12:32

KláraDobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:24

Početak

13:12:25

Kraj

13:12:49

13:12 - 13:12

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:08

Početak

13:12:41

Kraj

13:12:49

13:12 - 13:12 Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik

Klára Dobrev

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:11

Početak

13:12:43

Kraj

13:12:54

15:00 - 15:00

Dita Charanzová

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:16

Početak

15:00:03

Kraj

15:00:19

15:00 - 15:00 Nastavak zasjedanja

Dita Charanzová

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:05

Početak

15:00:17

Kraj

15:00:22

15:00 - 15:00 Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik

Dita Charanzová

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:23

Početak

15:00:17

Kraj

15:00:40

15:00 - 15:03 Kalendar sjednica za 2021. i 2022.: vidi zapisnik

Dita Charanzová

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:02:30

Početak

15:00:37

Kraj

15:03:07

15:03 - 15:22 Trodimenzionalno ispisani nezakoniti predmeti (rasprava)

Dita Charanzová

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:21

Početak

15:03:07

Kraj

15:03:28

Liesje Schreinemacher

Uloga : Autor

Trajanje

00:02:33

Početak

15:03:23

Kraj

15:05:56

Dita Charanzová

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:17

Početak

15:05:31

Kraj

15:05:48

Janez Lenarčič

Uloga : Povjerenik

Trajanje

00:02:52

Početak

15:05:39

Kraj

15:08:31

Dita Charanzová

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:22

Početak

15:08:05

Kraj

15:08:27

Ibán García Del Blanco

Uloga : u ime kluba S&D

Trajanje

00:03:31

Početak

15:08:19

Kraj

15:11:50

Dita Charanzová

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:16

Početak

15:11:24

Kraj

15:11:40

Liesje Schreinemacher

Uloga : U ime kluba zastupnika

Trajanje

00:02:05

Početak

15:11:38

Kraj

15:13:43

Dita Charanzová

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:20

Početak

15:13:36

Kraj

15:13:56

Angel Dzhambazki

Uloga : u ime kluba ECR

Trajanje

00:03:36

Početak

15:13:47

Kraj

15:17:23

Dita Charanzová

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:42

Početak

15:16:56

Kraj

15:17:38

Andrey Slabakov

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:45

Početak

15:17:23

Kraj

15:19:08

Dita Charanzová

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:34

Početak

15:18:33

Kraj

15:19:07

Angel Dzhambazki

Uloga : ECR

Trajanje

00:00:43

Početak

15:19:00

Kraj

15:19:43

Dita Charanzová

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:15

Početak

15:19:36

Kraj

15:19:51