Multimedijski zapisi po raspravi

Četvrtak, 14. svibnja 2020.

07:15 - 07:22 Zaključci izvanrednog sastanka Europskog vijeća održanog 23. travnja 2020. - Novi VFO, vlastita sredstva i plan oporavka

Charles Michel

Uloga : EurCouncil

Trajanje

00:00:17

Početak

07:15:51

Kraj

07:16:08

Ursula von der Leyen

Uloga : Povjerenica

Trajanje

00:00:56

Početak

07:16:06

Kraj

07:17:02

Manfred Weber

Uloga : PPE

Trajanje

00:00:08

Početak

07:17:01

Kraj

07:17:09

Iratxe García Pérez

Uloga : S&D

Trajanje

00:00:10

Početak

07:17:07

Kraj

07:17:17

Tom Vandendriessche

Uloga : ID

Trajanje

00:00:12

Početak

07:17:13

Kraj

07:17:25

Philippe Lamberts

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:00:15

Početak

07:17:22

Kraj

07:17:37

Johan Van Overtveldt

Uloga : ECR

Trajanje

00:00:18

Početak

07:17:28

Kraj

07:17:46

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : NI

Trajanje

00:00:32

Početak

07:17:42

Kraj

07:18:14

Maria Arena

Uloga : S&D

Trajanje

00:00:15

Početak

07:18:09

Kraj

07:18:24

Francesca Donato

Uloga : ID

Trajanje

00:00:19

Početak

07:18:20

Kraj

07:18:39

Michel Barnier

Uloga : Head of the UK Task-Force

Trajanje

00:00:09

Početak

07:18:38

Kraj

07:18:47

Bas Eickhout

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:02:52

Početak

07:18:46

Kraj

07:21:38

Carles Puigdemont i Casamajó

Uloga : NI

Trajanje

00:00:32

Početak

07:21:34

Kraj

07:22:06

09:01 - 09:01

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:10

Početak

09:01:21

Kraj

09:01:31

09:01 - 09:02 Nastavak zasjedanja

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:49

Početak

09:01:31

Kraj

09:02:20

09:02 - 09:03 Izmjena dnevnog reda

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:55

Početak

09:02:20

Kraj

09:03:15

09:03 - 09:09

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:06:24

Početak

09:03:15

Kraj

09:09:39

09:09 - 09:30 Izvanredno zakonodavstvo u Mađarskoj i njegov učinak na vladavinu prava i temeljna prava

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:16

Početak

09:09:39

Kraj

09:09:55

Nikolina Brnjac

Uloga : CouncilMember

Trajanje

00:03:58

Početak

09:09:55

Kraj

09:13:53

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:06

Početak

09:13:52

Kraj

09:13:58

Věra Jourová

Uloga : Povjerenica

Trajanje

00:07:37

Početak

09:13:56

Kraj

09:21:33

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:35

Početak

09:21:31

Kraj

09:22:06

Andor Deli

Uloga : u ime kluba EPP

Trajanje

00:01:49

Početak

09:22:01

Kraj

09:23:50

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:15

Početak

09:23:44

Kraj

09:23:59

Iratxe García Pérez

Uloga : u ime kluba S&D

Trajanje

00:02:13

Početak

09:23:57

Kraj

09:26:10

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:16

Početak

09:26:10

Kraj

09:26:26

Ramona Strugariu

Uloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:01:58

Početak

09:26:23

Kraj

09:28:21

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:08

Početak

09:28:18

Kraj

09:28:26

Nicolas Bay

Uloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:01:53

Početak

09:28:25

Kraj

09:30:18

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:15

Početak

09:30:07

Kraj

09:30:22

09:30 - 09:30

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:34

Početak

09:30:22

Kraj

09:30:56

09:30 - 10:15 Izvanredno zakonodavstvo u Mađarskoj i njegov učinak na vladavinu prava i temeljna prava

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:14

Početak

09:30:56

Kraj

09:31:10

Gwendoline Delbos-Corfield

Uloga : u ime kluba Zeleni/ESS

Trajanje

00:03:03

Početak

09:30:57

Kraj

09:34:00

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:16

Početak

09:33:58

Kraj

09:34:14

Nicola Procaccini

Uloga : u ime kluba ECR

Trajanje

00:01:22

Početak

09:34:09

Kraj

09:35:31

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:13

Početak

09:35:28

Kraj

09:35:41

Malin Björk

Uloga : u ime kluba GUE/NGL

Trajanje

00:02:20

Početak

09:35:39

Kraj

09:37:59

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:16

Početak

09:37:58

Kraj

09:38:14

Márton Gyöngyösi

Uloga : NI

Trajanje

00:01:46

Početak

09:38:10

Kraj

09:39:56

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:09

Početak

09:39:55

Kraj

09:40:04

Christophe Hansen

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:03

Početak

09:40:03

Kraj

09:41:06

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:12

Početak

09:41:04

Kraj

09:41:16

Birgit Sippel

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:40

Početak

09:41:13

Kraj

09:42:53

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:16

Početak

09:42:50

Kraj

09:43:06

Maite Pagazaurtundúa

Uloga : Renew

Trajanje

00:01:17

Početak

09:43:04

Kraj

09:44:21

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:14

Početak

09:44:20

Kraj

09:44:34

Annalisa Tardino

Uloga : ID

Trajanje

00:01:16

Početak

09:44:30

Kraj

09:45:46

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:12

Početak

09:45:45

Kraj

09:45:57

Terry Reintke

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:10

Početak

09:45:56

Kraj

09:47:06

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:12

Početak

09:47:05

Kraj

09:47:17

Elżbieta Rafalska

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:15

Početak

09:47:16

Kraj

09:48:31

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:09

Početak

09:48:30

Kraj

09:48:39

Clare Daly

Uloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:10

Početak

09:48:38

Kraj

09:49:48

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:17

Početak

09:49:47

Kraj

09:50:04

Clara Ponsatí Obiols

Uloga : NI

Trajanje

00:01:16

Početak

09:49:57

Kraj

09:51:13

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:09

Početak

09:51:11

Kraj

09:51:20

Loránt Vincze

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:06

Početak

09:51:19

Kraj

09:52:25

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:11

Početak

09:52:24

Kraj

09:52:35

Sylwia Spurek

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:25

Početak

09:52:34

Kraj

09:53:59

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:09

Početak

09:53:57

Kraj

09:54:06

Sophia in 't Veld

Uloga : Renew

Trajanje

00:01:24

Početak

09:54:04

Kraj

09:55:28

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:15

Početak

09:55:24

Kraj

09:55:39

Gunnar Beck

Uloga : ID

Trajanje

00:01:11

Početak

09:55:37

Kraj

09:56:48

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:14

Početak

09:56:43

Kraj

09:56:57

Beata Kempa

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:16

Početak

09:56:56

Kraj

09:58:12

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:09

Početak

09:58:12

Kraj

09:58:21

Maria Spyraki

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:18

Početak

09:58:19

Kraj

09:59:37

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:10

Početak

09:59:35

Kraj

09:59:45

Lena Düpont

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:04

Početak

09:59:43

Kraj

10:00:47

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:12

Početak

10:00:46

Kraj

10:00:58

Věra Jourová

Uloga : Povjerenica

Trajanje

00:09:47

Početak

10:00:57

Kraj

10:10:44

Rainer Wieland

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:01:10

Početak

10:10:42

Kraj

10:11:52

Nikolina Brnjac

Uloga : CouncilMember

Trajanje

00:03:24

Početak

10:11:48

Kraj

10:15:12

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:30

Početak

10:15:09

Kraj

10:15:39

10:15 - 11:16 70. obljetnica Schumanove deklaracije

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:41

Početak

10:15:40

Kraj

10:16:21

Nikolina Brnjac

Uloga : CouncilMember

Trajanje

00:05:25

Početak

10:16:20

Kraj

10:21:45

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:21

Početak

10:21:44

Kraj

10:22:05

Maroš Šefčovič

Uloga : Povjerenik

Trajanje

00:09:51

Početak

10:22:03

Kraj

10:31:54

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:22

Početak

10:31:53

Kraj

10:32:15

Esteban González Pons

Uloga : u ime kluba EPP

Trajanje

00:02:10

Početak

10:32:14

Kraj

10:34:24

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:10

Početak

10:34:23

Kraj

10:34:33

Iratxe García Pérez

Uloga : u ime kluba S&D

Trajanje

00:03:17

Početak

10:34:32

Kraj

10:37:49

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:11

Početak

10:37:48

Kraj

10:37:59

Pascal Durand

Uloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:02:35

Početak

10:37:58

Kraj

10:40:33

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:14

Početak

10:40:32

Kraj

10:40:46

Jörg Meuthen

Uloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:01:29

Početak

10:40:45

Kraj

10:42:14

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:17

Početak

10:42:13

Kraj

10:42:30

Ska Keller

Uloga : u ime kluba Zeleni/ESS

Trajanje

00:02:45

Početak

10:42:29

Kraj

10:45:14

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:13

Početak

10:45:12

Kraj

10:45:25

Derk Jan Eppink

Uloga : u ime kluba ECR

Trajanje

00:01:49

Početak

10:45:24

Kraj

10:47:13

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:13

Početak

10:47:12

Kraj

10:47:25

Manon Aubry

Uloga : u ime kluba GUE/NGL

Trajanje

00:01:51

Početak

10:47:24

Kraj

10:49:15

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:19

Početak

10:49:14

Kraj

10:49:33

Jeroen Lenaers

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:50

Početak

10:49:32

Kraj

10:51:22

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:11

Početak

10:51:22

Kraj

10:51:33

Domènec Ruiz Devesa

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:18

Početak

10:51:32

Kraj

10:52:50

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:18

Početak

10:52:48

Kraj

10:53:06

Gerolf Annemans

Uloga : ID

Trajanje

00:01:05

Početak

10:53:05

Kraj

10:54:10

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:14

Početak

10:54:09

Kraj

10:54:23

Peter Lundgren

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:06

Početak

10:54:22

Kraj

10:55:28

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:15

Početak

10:55:27

Kraj

10:55:42

Leila Chaibi

Uloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:15

Početak

10:55:41

Kraj

10:56:56

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:09

Početak

10:56:55

Kraj

10:57:04

Herbert Dorfmann

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:53

Početak

10:57:03

Kraj

10:58:56

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:16

Početak

10:58:55

Kraj

10:59:11

Gabriele Bischoff

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:18

Početak

10:59:10

Kraj

11:00:28

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:18

Početak

11:00:26

Kraj

11:00:44

Mara Bizzotto

Uloga : ID

Trajanje

00:01:04

Početak

11:00:43

Kraj

11:01:47

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:18

Početak

11:01:43

Kraj

11:02:01

Ryszard Czarnecki

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:07

Početak

11:02:00

Kraj

11:03:07

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:11

Početak

11:03:02

Kraj

11:03:13

Brando Benifei

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:11

Početak

11:03:12

Kraj

11:04:23

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:13

Početak

11:04:19

Kraj

11:04:32

Jordan Bardella

Uloga : ID

Trajanje

00:01:11

Početak

11:04:31

Kraj

11:05:42

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:06

Početak

11:05:41

Kraj

11:05:47

Nicola Beer

Uloga : Renew

Trajanje

00:01:13

Početak

11:05:46

Kraj

11:06:59

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:24

Početak

11:06:58

Kraj

11:07:22

Maroš Šefčovič

Uloga : Povjerenik

Trajanje

00:06:02

Početak

11:07:21

Kraj

11:13:23

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:20

Početak

11:13:22

Kraj

11:13:42

Nikolina Brnjac

Uloga : CouncilMember

Trajanje

00:02:07

Početak

11:13:41

Kraj

11:15:48

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:14

Početak

11:15:46

Kraj

11:16:00

11:16 - 12:02 Upotreba aplikacija za praćenje kontakata u borbi protiv koronavirusa

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:46

Početak

11:16:01

Kraj

11:16:47

Nikolina Brnjac

Uloga : CouncilMember

Trajanje

00:04:14

Početak

11:16:47

Kraj

11:21:01

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:16

Početak

11:21:00

Kraj

11:21:16

Didier Reynders

Uloga : Povjerenik

Trajanje

00:06:41

Početak

11:21:14

Kraj

11:27:55

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:27

Početak

11:27:53

Kraj

11:28:20

Andreas Schwab

Uloga : u ime kluba EPP

Trajanje

00:01:48

Početak

11:28:18

Kraj

11:30:06

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:16

Početak

11:30:05

Kraj

11:30:21

Birgit Sippel

Uloga : u ime kluba S&D

Trajanje

00:02:06

Početak

11:30:20

Kraj

11:32:26

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:13

Početak

11:32:25

Kraj

11:32:38

Karen Melchior

Uloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:02:22

Početak

11:32:37

Kraj

11:34:59

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:15

Početak

11:34:58

Kraj

11:35:13

Jean-Lin Lacapelle

Uloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:01:11

Početak

11:35:12

Kraj

11:36:23

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:14

Početak

11:36:21

Kraj

11:36:35

Alexandra Geese

Uloga : u ime kluba Zeleni/ESS

Trajanje

00:01:09

Početak

11:36:33

Kraj

11:37:42

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:17

Početak

11:37:40

Kraj

11:37:57

Beata Mazurek

Uloga : u ime kluba ECR

Trajanje

00:01:16

Početak

11:37:56

Kraj

11:39:12

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:12

Početak

11:39:11

Kraj

11:39:23

Anne-Sophie Pelletier

Uloga : u ime kluba GUE/NGL

Trajanje

00:01:20

Početak

11:39:22

Kraj

11:40:42

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:13

Početak

11:40:42

Kraj

11:40:55

Laura Ferrara

Uloga : NI

Trajanje

00:01:24

Početak

11:40:54

Kraj

11:42:18

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:08

Početak

11:42:16

Kraj

11:42:24

Axel Voss

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:21

Početak

11:42:23

Kraj

11:43:44

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:14

Početak

11:43:43

Kraj

11:43:57

Paul Tang

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:12

Početak

11:43:56

Kraj

11:45:08

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:14

Početak

11:45:07

Kraj

11:45:21

Sophia in 't Veld

Uloga : Renew

Trajanje

00:01:34

Početak

11:45:20

Kraj

11:46:54

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:11

Početak

11:46:53

Kraj

11:47:04

David Cormand

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:11

Početak

11:47:03

Kraj

11:48:14

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:12

Početak

11:48:12

Kraj

11:48:24

Dino Giarrusso

Uloga : NI

Trajanje

00:01:09

Početak

11:48:22

Kraj

11:49:31

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:10

Početak

11:49:30

Kraj

11:49:40

Isabel Wiseler-Lima

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:26

Početak

11:49:39

Kraj

11:51:05

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:10

Početak

11:51:04

Kraj

11:51:14

Patrick Breyer

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:11

Početak

11:51:13

Kraj

11:52:24

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:12

Početak

11:52:23

Kraj

11:52:35

Clara Ponsatí Obiols

Uloga : NI

Trajanje

00:01:13

Početak

11:52:34

Kraj

11:53:47

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:15

Početak

11:53:48

Kraj

11:54:03

Massimiliano Salini

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:05

Početak

11:54:02

Kraj

11:55:07

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:14

Početak

11:55:06

Kraj

11:55:20

Didier Reynders

Uloga : Povjerenik

Trajanje

00:05:33

Početak

11:55:19

Kraj

12:00:52

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:23

Početak

12:00:50

Kraj

12:01:13

Nikolina Brnjac

Uloga : CouncilMember

Trajanje

00:01:26

Početak

12:01:12

Kraj

12:02:38

Pedro Silva Pereira

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:19

Početak

12:02:37

Kraj

12:02:56

13:17 - 13:17

David Maria Sassoli

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:10

Početak

13:17:09

Kraj

13:17:19

13:17 - 13:17 Nastavak zasjedanja

David Maria Sassoli

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:09

Početak

13:17:19

Kraj

13:17:28

13:17 - 13:22

David Maria Sassoli

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:04:46

Početak

13:17:28

Kraj

13:22:14

13:22 - 13:23

David Maria Sassoli

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:01:37

Početak

13:22:14

Kraj

13:23:51

14:31 - 14:31

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:06

Početak

14:31:18

Kraj

14:31:24

14:31 - 14:31 Nastavak zasjedanja

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:07

Početak

14:31:24

Kraj

14:31:31

14:31 - 15:37 Cjepiva i terapija za bolest COVID-19

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:52

Početak

14:31:31

Kraj

14:32:23

Nikolina Brnjac

Uloga : CouncilMember

Trajanje

00:07:07

Početak

14:32:22

Kraj

14:39:29

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:12

Početak

14:39:27

Kraj

14:39:39

Margaritis Schinas

Uloga : Povjerenik

Trajanje

00:11:26

Početak

14:39:35

Kraj

14:51:01

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:21

Početak

14:50:58

Kraj

14:51:19

Peter Liese

Uloga : u ime kluba EPP

Trajanje

00:02:19

Početak

14:51:18

Kraj

14:53:37

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:09

Početak

14:53:36

Kraj

14:53:45

Tiemo Wölken

Uloga : u ime kluba S&D

Trajanje

00:01:54

Početak

14:53:44

Kraj

14:55:38

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:09

Početak

14:55:33

Kraj

14:55:42

Véronique Trillet-Lenoir

Uloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:02:10

Početak

14:55:41

Kraj

14:57:51

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:21

Početak

14:57:50

Kraj

14:58:11

Silvia Sardone

Uloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:01:52

Početak

14:58:10

Kraj

15:00:02

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:13

Početak

14:59:57

Kraj

15:00:10

Petra De Sutter

Uloga : u ime kluba Zeleni/ESS

Trajanje

00:01:45

Početak

15:00:09

Kraj

15:01:54

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:11

Početak

15:01:53

Kraj

15:02:04

Joanna Kopcińska

Uloga : u ime kluba ECR

Trajanje

00:01:42

Početak

15:02:03

Kraj

15:03:45

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:13

Početak

15:03:40

Kraj

15:03:53

Marc Botenga

Uloga : u ime kluba GUE/NGL

Trajanje

00:01:47

Početak

15:03:51

Kraj

15:05:38

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:09

Početak

15:05:37

Kraj

15:05:46

Piernicola Pedicini

Uloga : NI

Trajanje

00:01:39

Početak

15:05:45

Kraj

15:07:24

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:08

Početak

15:07:23

Kraj

15:07:31

Dolors Montserrat

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:38

Početak

15:07:30

Kraj

15:09:08

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:11

Početak

15:09:07

Kraj

15:09:18

Javi López

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:43

Početak

15:09:17

Kraj

15:11:00

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:08

Početak

15:10:58

Kraj

15:11:06

Frédérique Ries

Uloga : Renew

Trajanje

00:01:26

Početak

15:11:05

Kraj

15:12:31

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:13

Početak

15:12:28

Kraj

15:12:41

Herve Juvin

Uloga : ID

Trajanje

00:01:27

Početak

15:12:35

Kraj

15:14:02

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:07

Početak

15:14:01

Kraj

15:14:08

Anna Cavazzini

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:16

Početak

15:14:06

Kraj

15:15:22

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:07

Početak

15:15:21

Kraj

15:15:28

Helmut Geuking

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:56

Početak

15:15:27

Kraj

15:17:23

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:10

Početak

15:17:18

Kraj

15:17:28

Mick Wallace

Uloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:37

Početak

15:17:27

Kraj

15:19:04

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:09

Početak

15:19:03

Kraj

15:19:12

Antoni Comín i Oliveres

Uloga : NI

Trajanje

00:01:15

Početak

15:19:11

Kraj

15:20:26

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:09

Početak

15:20:23

Kraj

15:20:32

Roberta Metsola

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:25

Početak

15:20:31

Kraj

15:21:56

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:06

Početak

15:21:55

Kraj

15:22:01

Ismail Ertug

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:03

Početak

15:22:00

Kraj

15:23:03

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:09

Početak

15:23:02

Kraj

15:23:11

Andreas Glück

Uloga : Renew

Trajanje

00:01:30

Početak

15:23:10

Kraj

15:24:40

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:07

Početak

15:24:39

Kraj

15:24:46

Nicolaus Fest

Uloga : ID

Trajanje

00:01:04

Početak

15:24:45

Kraj

15:25:49

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:06

Početak

15:25:48

Kraj

15:25:54

Pär Holmgren

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:25

Početak

15:25:52

Kraj

15:27:17

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:06

Početak

15:27:16

Kraj

15:27:22

Fulvio Martusciello

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:22

Početak

15:27:21

Kraj

15:28:43

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:07

Početak

15:28:41

Kraj

15:28:48

Christel Schaldemose

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:07

Početak

15:28:47

Kraj

15:29:54

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:12

Početak

15:29:53

Kraj

15:30:05

Margaritis Schinas

Uloga : Povjerenik

Trajanje

00:05:23

Početak

15:30:01

Kraj

15:35:24

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:12

Početak

15:35:22

Kraj

15:35:34

Nikolina Brnjac

Uloga : CouncilMember

Trajanje

00:01:22

Početak

15:35:30

Kraj

15:36:52

Nicola Beer

Uloga : Predsjednica

Trajanje

00:00:15

Početak

15:36:51

Kraj

15:37:06

17:18 - 17:18

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:14

Početak

17:18:00

Kraj

17:18:14

17:18 - 17:18 Nastavak zasjedanja

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:08

Početak

17:18:14

Kraj

17:18:22

17:18 - 17:18 Ispravak (članak 241. Poslovnika)

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:22

Početak

17:18:22

Kraj

17:18:44

17:18 - 17:19 Sastav odbora i izaslanstava

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:19

Početak

17:18:44

Kraj

17:19:03

17:19 - 17:23

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:04:48

Početak

17:19:03

Kraj

17:23:51

17:23 - 17:24

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:52

Početak

17:23:51

Kraj

17:24:43

21:00 - 21:00

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:09

Početak

21:00:09

Kraj

21:00:18

21:00 - 21:00 Nastavak zasjedanja

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:17

Početak

21:00:18

Kraj

21:00:35

21:00 - 21:01

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:01:03

Početak

21:00:36

Kraj

21:01:39

21:01 - 21:01 Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:10

Početak

21:01:39

Kraj

21:01:49

21:01 - 21:02 Zatvaranje dnevne sjednice

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : Predsjednik

Trajanje

00:00:10

Početak

21:01:49

Kraj

21:01:59

Pravna obavijest

Prethodne rasprave

Tekstovi se objavljuju tek nakon što ih obradi služba zadužena za doslovna izvješća. Redoslijed objavljivanja tekstova iz operativnih razloga ne odgovara nužno redoslijedu izlaganja na plenarnoj sjednici.