A Thomas Cook csoport csődjének hatása

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000033/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
José Manuel García-Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Dennis Radtke, Cindy Franssen, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Pascal Arimont, Benoît Lutgen, Romana Tomc
a(z) PPE képviselőcsoport nevében

14-10-2019 O-000033/2019

A belső piac működése

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000032/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc

11-10-2019 O-000032/2019

Farkas Ádám, az EBH ügyvezető igazgatója kinevezése az "Association for Financial Markets in Europe" (AFME) vezérigazgatójává

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000031/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Paul Tang, Jonás Fernández
a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Sven Giegold

02-10-2019 O-000031/2019

Az ENSZ 2019. évi, Santiagóban (Chile) tartandó éghajlatváltozási konferenciája (COP 25)

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000030/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

26-09-2019 O-000030/2019

Az ENSZ 2019. évi, Santiagóban (Chile) tartandó éghajlatváltozási konferenciája (COP 25)

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000029/2019
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

26-09-2019 O-000029/2019

Az EU csatlakozása az isztambuli egyezményhez

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000028/2019
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Sylwia Spurek, Pina Picierno, Jackie Jones, Birgit Sippel, Maria Noichl, Juan Fernando López Aguilar, Evelyn Regner
a(z) S&D képviselőcsoport nevében

19-09-2019 O-000028/2019

Az erdők helyzete az Európai Unióban

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000027/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Herbert Dorfmann, Peter Liese
a(z) PPE képviselőcsoport nevében

09-09-2019 O-000027/2019

A növények szabadalmazhatósága és az alapvető biológiai folyamatok

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000026/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Norbert Lins
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében

09-09-2019 O-000026/2019

Keresés és mentés a Földközi-tengeren

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000025/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Juan Fernando López Aguilar
a Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében

09-09-2019 O-000025/2019

Keresés és mentés a Földközi-tengeren

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000024/2019
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Juan Fernando López Aguilar
a Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében

09-09-2019 O-000024/2019

Kapcsolat

Szóbeli választ igénylő kérdések vitával

Bármely bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább öt százaléka (38 képviselő) intézhet kérdést a Tanácshoz, a Bizottsághoz vagy a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott ülés végleges napirendtervezetére.

A 132. cikk állásfoglalási indítványok előterjesztésére és a róluk tartott szavazásokra vonatkozó (2)–(5) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.