Az Európai Unió prioritásai az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 64. ülésszakára vonatkozóan

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000006/2020
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Evelyn Regner
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

22-01-2020 O-000006/2020

Aktualizált biogazdasági stratégia – fenntartható biogazdaság Európa számára

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000005/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Norbert Lins
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében

20-01-2020 O-000005/2020

Az Unió mobilitási és közlekedési stratégiája: a 2030-ig és azt követően szükséges intézkedések

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000004/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Esther de Lange
a PPE képviselőcsoport nevében

09-01-2020 O-000004/2020

Kis- és középvállalkozások és a minőségi jogalkotás

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000003/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
a PPE képviselőcsoport nevében

09-01-2020 O-000003/2020

3D nyomtatóval készített tiltott tárgyak

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000002/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Lucy Nethsingha
a Jogi Bizottság nevében

06-01-2020 O-000002/2020

A vízellátás válsága Bulgáriában

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000001/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Tanja Fajon, Ádám Kósa, Janusz Lewandowski, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Romana Tomc, Ernest Urtasun, Martina Michels, Annie Schreijer-Pierik, Kateřina Konečná, Milan Zver, Monika Beňová, Viktor Uspaskich, Clare Daly, Loucas Fourlas, Ljudmila Novak, Miroslav Číž, Marie Toussaint, Jackie Jones, Peter Pollák, Robert Hajšel, Tudor Ciuhodaru, Radan Kanev, Mircea-Gheorghe Hava, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Vladimír Bilčík, Dolors Montserrat, José Ramón Bauzá Díaz, Dennis Radtke, Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Traian Băsescu, Maria Walsh, Luke Ming Flanagan, Mick Wallace, Martina Anderson, Marc Botenga, Seán Kelly

06-01-2020 O-000001/2020

A gazdasági és monetáris unió intézményei és szervei: a közszolgálati jogviszony megszűnése utáni összeférhetetlenség megelőzése

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000048/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Irene Tinagli
a Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében

12-12-2019 O-000048/2019

Egységes töltő a hordozható rádióberendezésekhez

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000047/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Andreas Schwab, Edina Tóth, Maria Da Graça Carvalho
a PPE képviselőcsoport nevében

10-12-2019 O-000047/2019

a 2020 utáni időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi stratégia

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000046/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
a PPE képviselőcsoport nevében

10-12-2019 O-000046/2019

Uniós kezdeményezés a beporzókról

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000045/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

09-12-2019 O-000045/2019

Kapcsolat

Szóbeli választ igénylő kérdések vitával

Bármely bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább öt százaléka (38 képviselő) intézhet kérdést a Tanácshoz, a Bizottsághoz vagy a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott ülés végleges napirendtervezetére.

A 132. cikk állásfoglalási indítványok előterjesztésére és a róluk tartott szavazásokra vonatkozó (2)–(5) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.