Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

  Regulation (EEC) No 2080/92 instituting a Community aid scheme for forestry measures in agriculture. Conservation and maintenance of lowland forests

Priority question for written answer P-004471/2020
to the Commission
Rule 138
Gianantonio Da Re (ID)

31-07-2020 P-004471/2020

  Implementation of common fisheries policy and blue growth strategy

Priority question for written answer P-004465/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

30-07-2020 P-004465/2020

  Spread of ‘alien’ parasites in Puglia

Priority question for written answer P-004441/2020
to the Commission
Rule 138
Raffaele Fitto (ECR)

30-07-2020 P-004441/2020

  Recovery plan for Europe: a boost for federalism

Priority question for written answer P-004429/2020
to the Commission
Rule 138
Jérôme Rivière (ID)

28-07-2020 P-004429/2020

  Ban on incurring debt

Priority question for written answer P-004406/2020
to the Council
Rule 138
Engin Eroglu (Renew)

27-07-2020 P-004406/2020

  Crisis facing travel agencies: emergency support measures

Priority question for written answer P-004393/2020
to the Commission
Rule 138
Brice Hortefeux (PPE)

24-07-2020 P-004393/2020

  The French Parliament and Council Directive (EU) 2020/262

Priority question for written answer P-004390/2020
to the Commission
Rule 138
Derk Jan Eppink (ECR)

24-07-2020 P-004390/2020

  European response to deindustrialisation

Question for written answer E-004395/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanuel Maurel (GUE/NGL)

24-07-2020 E-004395/2020

  Assessment of the impact of plant protection products on pollinators/honeybees

Priority question for written answer P-004368/2020
to the Commission
Rule 138
Martin Hojsík (Renew), Ivo Hristov (S&D)

23-07-2020 P-004368/2020

  Noise reduction, interoperability and traffic safety on European railways

Question for written answer E-004367/2020
to the Commission
Rule 138
Jakop G. Dalunde (Verts/ALE)

23-07-2020 E-004367/2020

Kapcsolat

Írásbeli választ igénylő kérdések

  • Írásbeli választ igénylő kérdéseket bármely képviselő, képviselőcsoport vagy parlamenti bizottság feltehet az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének.
  • Az elsőbbséget nem élvező kérdéseket az érintett intézmény értesítésétől számított hat héten belül kell megválaszolni.
  • Az elsőbbséget élvező kérdéseket az érintett intézmény értesítésétől számított három héten belül kell megválaszolni. Bármely képviselő, képviselőcsoport vagy bizottság az általa feltett kérdések közül minden hónapban egyet „elsőbbségi kérdésként” jelölhet ki.