Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Distribution of so-called refugees from the Moria camp in the EU

Priority question for written answer P-005091/2020
to the Council
Rule 138
Christine Anderson (ID), Bernhard Zimniok (ID)

17-09-2020 P-005091/2020

  Veolia / Suez merger

Priority question for written answer P-005052/2020
to the Commission
Rule 138
Nora Mebarek (S&D)

16-09-2020 P-005052/2020

  Burden-sharing or common European solutions concerning an increased greenhouse-gas emissions-reduction target for 2023

Priority question for written answer P-005047/2020
to the Commission
Rule 138
Margrete Auken (Verts/ALE)

15-09-2020 P-005047/2020

  Fédération Internationale de Ski (FIS) ban on fluorinated ski wax endangering the EU ski wax industry

Priority question for written answer P-005035/2020
to the Commission
Rule 138
Michael Gahler (PPE)

15-09-2020 P-005035/2020

  Chinese intelligence activities in Europe

Priority question for written answer P-005024/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Antonio Tajani (PPE)

15-09-2020 P-005024/2020

Visapusiški ES veiksmai priežiūros paslaugų srityje, įskaitant vaikų, pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų priežiūrą. Europos prižiūrinčiųjų asmenų strategijos kūrimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000057/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
PPE frakcijos vardu

15-09-2020 O-000057/2020

Dėl situacijos, susijusios su esama ir būsima finansine parama „Euronews“

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000056/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Christine Anderson, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Gunnar Beck, Bernhard Zimniok, Guido Reil, Sylvia Limmer
ID frakcijos vardu

15-09-2020 O-000056/2020

  PCR (polymerase chain reaction) tests

Priority question for written answer P-005014/2020
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR), Robert Roos (ECR)

14-09-2020 P-005014/2020

  Granting of a licence by the German Government for electric pulse fishing

Priority question for written answer P-005013/2020
to the Commission
Rule 138
Caroline Roose (Verts/ALE)

14-09-2020 P-005013/2020

  Energy Charter Treaty (ECT) and transparency

Priority question for written answer P-005004/2020
to the Commission
Rule 138
Aurore Lalucq (S&D)

14-09-2020 P-005004/2020

Kontaktai

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (136 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (137 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (138 straipsnis )