Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

Visapusiški ES veiksmai priežiūros paslaugų srityje, įskaitant vaikų, pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų priežiūrą. Europos prižiūrinčiųjų asmenų strategijos kūrimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000057/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
PPE frakcijos vardu

15-09-2020 O-000057/2020

Dėl situacijos, susijusios su esama ir būsima finansine parama „Euronews“

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000056/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Christine Anderson, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Gunnar Beck, Bernhard Zimniok, Guido Reil, Sylvia Limmer
ID frakcijos vardu

15-09-2020 O-000056/2020

  PCR (polymerase chain reaction) tests

Priority question for written answer P-005014/2020
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR), Robert Roos (ECR)

14-09-2020 P-005014/2020

  Granting of a licence by the German Government for electric pulse fishing

Priority question for written answer P-005013/2020
to the Commission
Rule 138
Caroline Roose (Verts/ALE)

14-09-2020 P-005013/2020

  Renewed attack on the independent press by the Orbán Government

Priority question for written answer P-005003/2020
to the Commission
Rule 138
Csaba Molnár (S&D)

14-09-2020 P-005003/2020

  Operation of Market Observatory for Citrus Fruit

Priority question for written answer P-005001/2020
to the Commission
Rule 138
Inma Rodríguez-Piñero (S&D)

14-09-2020 P-005001/2020

  Shortage of medical cannabis in the EU

Priority question for written answer P-004997/2020
to the Commission
Rule 138
Miriam Dalli (S&D)

13-09-2020 P-004997/2020

  European Public Prosecutor's Office

Priority question for written answer P-004992/2020
to the Council
Rule 138
Paulo Rangel (PPE), Lídia Pereira (PPE), José Manuel Fernandes (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Álvaro Amaro (PPE), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

11-09-2020 P-004992/2020

 

On the devastating fires at the Moria reception and identification centre

Priority question for written answer P-004991/2020/rev.1
to the Commission
Rule 138
Lefteris Nikolaou-Alavanos (NI)

11-09-2020 P-004991/2020

  Product safety in the Single Market

Priority question for written answer P-004985/2020
to the Commission
Rule 138
Tomislav Sokol (PPE)

11-09-2020 P-004985/2020

Kontaktai

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (136 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (137 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (138 straipsnis )