Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Relocation of migrants in 2020

Priority question for written answer P-003815/2020
to the Commission
Rule 138
Silvia Sardone (ID)

29-06-2020 P-003815/2020

  Almaraz nuclear power plant

Priority question for written answer P-003807/2020
to the Commission
Rule 138
Carlos Zorrinho (S&D)

29-06-2020 P-003807/2020

  Position on the hotel construction project in the Cabo de Gata-Níjar natural park, Almería

Priority question for written answer P-003789/2020
to the Commission
Rule 138
Lina Gálvez Muñoz (S&D)

26-06-2020 P-003789/2020

  SDF-based assessment of Natura 2000 sites

Priority question for written answer P-003774/2020
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR)

25-06-2020 P-003774/2020

  Commission plans to prevent carbon leakage from the EU economy during the green transition

Priority question for written answer P-003768/2020
to the Commission
Rule 138
Andrey Slabakov (ECR), Angel Dzhambazki (ECR)

25-06-2020 P-003768/2020

  Potential conflict of interests for Commissioner Hogan

Priority question for written answer P-003755/2020
to the Commission
Rule 138
Tiziana Beghin (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Mario Furore (NI), Chiara Gemma (NI), Daniela Rondinelli (NI), Dino Giarrusso (NI)

24-06-2020 P-003755/2020

  Repatriation of tourists infected with COVID-19

Priority question for written answer P-003752/2020/rev.1
to the Commission
Rule 138
Biljana Borzan (S&D), Valter Flego (Renew)

24-06-2020 P-003752/2020

  EU paralysed and absent in escalating conflict in Libya

Priority question for written answer P-003746/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Malik Azmani (Renew)

24-06-2020 P-003746/2020

  EU-wide ban on the sale of child sex dolls

Priority question for written answer P-003718/2020
to the Commission
Rule 138
Andreas Schieder (S&D), Christel Schaldemose (S&D)

23-06-2020 P-003718/2020

  New COVID-19 outbreak in China

Priority question for written answer P-003714/2020
to the Commission
Rule 138
Isabella Tovaglieri (ID)

22-06-2020 P-003714/2020

Kontaktai

Rašytiniai klausimai

  • Klausimus, į kuriuos prašoma atsakyti raštu, Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai gali pateikti bet kuris Parlamento narys, frakcija ar komitetas.
  • Į neprioritetinius klausimus turi būti atsakyta per šešias savaites nuo jų pateikimo atitinkamai institucijai dienos.
  • Atsakymo į prioritetinius klausimus terminas yra trys savaitės nuo jų pateikimo atitinkamai institucijai dienos. Kiekvienas Parlamento narys, frakcija arba komitetas kartą per mėnesį gali nurodyti, kad vienas iš jų pateiktų klausimų yra prioritetinis.