Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Political bias displayed by Commission Vice-President Margaritis Schinas

Priority question for written answer P-004141/2019/rev.1
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis

02-12-2019 P-004141/2019

  Presentation of the von der Leyen Commission

Priority question for written answer P-004117/2019
to the Commission
Rule 138
Martin Schirdewan

29-11-2019 P-004117/2019

  Funding of the European Islamophobia report

Priority question for written answer P-004112/2019
to the Commission
Rule 138
Lukas Mandl

28-11-2019 P-004112/2019

  Monitoring the proper use of IPA II funds for Turkey

Priority question for written answer P-004054/2019
to the Commission
Rule 138
Martina Michels

27-11-2019 P-004054/2019

  Turkish military offensive in northern Syria and its consequences for Europe

Priority question for written answer P-004028/2019
to the Commission
Rule 138
Harald Vilimsky

26-11-2019 P-004028/2019

  Reform of the FIFA transfer system

Priority question for written answer P-004025/2019
to the Commission
Rule 138
Tomasz Frankowski, Marc Tarabella

26-11-2019 P-004025/2019

  Damage to the Italian fishing industry due to severe weather

Priority question for written answer P-003976/2019
to the Commission
Rule 138
Rosanna Conte

21-11-2019 P-003976/2019

  First death in Belgium attributed to the toxic mixture in an e-cigarette

Priority question for written answer P-003949/2019
to the Commission
Rule 138
Frédérique Ries

20-11-2019 P-003949/2019

  A1 form

Priority question for written answer P-003925/2019
to the Commission
Rule 138
Martina Dlabajová

20-11-2019 P-003925/2019

  Use of the EU’s Solidarity Fund for the floods in Murcia

Question for written answer E-003930/2019
to the Commission
Rule 138
Isabel Benjumea Benjumea

20-11-2019 E-003930/2019

Kontaktai

Rašytiniai klausimai

  • Klausimus, į kuriuos prašoma atsakyti raštu, Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai gali pateikti bet kuris Parlamento narys, frakcija ar komitetas.
  • Į neprioritetinius klausimus turi būti atsakyta per šešias savaites nuo jų pateikimo atitinkamai institucijai dienos.
  • Atsakymo į prioritetinius klausimus terminas yra trys savaitės nuo jų pateikimo atitinkamai institucijai dienos. Kiekvienas Parlamento narys, frakcija arba komitetas kartą per mėnesį gali nurodyti, kad vienas iš jų pateiktų klausimų yra prioritetinis.