Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Turkish Government moves to turn Hagia Sophia into a mosque

Priority question for written answer P-003705/2020
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

22-06-2020 P-003705/2020

  Regional investment aid to PCC Rokita in Dolny Śląsk

Priority question for written answer P-003532/2020
to the Commission
Rule 138
Beata Kempa (ECR)

11-06-2020 P-003532/2020

  Agressive acquisitions by big tech during the COVID-19 crisis

Priority question for written answer P-003449/2020
to the Commission
Rule 138
Paul Tang (S&D)

10-06-2020 P-003449/2020

  Breakdown of the EAGF in the new MFF proposal

Priority question for written answer P-003356/2020
to the Commission
Rule 138
Clara Aguilera (S&D)

03-06-2020 P-003356/2020

  Extreme weather in Cova da Beira

Priority question for written answer P-003338/2020
to the Commission
Rule 138
Sandra Pereira (GUE/NGL)

03-06-2020 P-003338/2020

  Strategic rescEU reserve of healthcare resources

Priority question for written answer P-003322/2020
to the Commission
Rule 138
Edina Tóth (PPE)

03-06-2020 P-003322/2020

  Directive (EU) 2018/957 concerning the posting of workers

Priority question for written answer P-003305/2020
to the Commission
Rule 138
Krzysztof Hetman (EPP), Jarosław Duda (EPP)

02-06-2020 P-003305/2020

  Alteration of the historical character of the Hagia Sophia

Question for written answer E-003314/2020
to the Commission
Rule 138
Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE)

02-06-2020 E-003314/2020

  Legal effects of the new EU Financial Regulation and fulfilment of accreditation conditions by SAIF, which is the paying agency for EU agricultural subsidies in the Czech Republic

Priority question for written answer P-003297/2020
to the Commission
Rule 138
Luděk Niedermayer (PPE)

01-06-2020 P-003297/2020

  Common Agricultural Policy and food producers

Priority question for written answer P-003292/2020
to the Commission
Rule 138
Eugen Jurzyca (ECR)

01-06-2020 P-003292/2020

Kontaktai

Rašytiniai klausimai

  • Klausimus, į kuriuos prašoma atsakyti raštu, Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai gali pateikti bet kuris Parlamento narys, frakcija ar komitetas.
  • Į neprioritetinius klausimus turi būti atsakyta per šešias savaites nuo jų pateikimo atitinkamai institucijai dienos.
  • Atsakymo į prioritetinius klausimus terminas yra trys savaitės nuo jų pateikimo atitinkamai institucijai dienos. Kiekvienas Parlamento narys, frakcija arba komitetas kartą per mėnesį gali nurodyti, kad vienas iš jų pateiktų klausimų yra prioritetinis.