Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  REPORT on the shortage of medicines – how to address an emerging problem

22-07-2020 A9-0142/2020 2020/2071(INI)
ENVI

Nathalie COLIN-OESTERLÉ

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus skyrimo

06-07-2020 A9-0132/2020 2020/0905(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

PRANEŠIMAS dėl visapusiško Europos požiūrio į energijos kaupimą

02-07-2020 A9-0130/2020 2019/2189(INI)
ITRE

Claudia GAMON

PRANEŠIMAS dėl siūlymo skirti Helgą Berger Audito Rūmų nare

29-06-2020 A9-0126/2020 2020/0802(NLE)
CONT

Mikuláš PEKSA

Kontaktai

Prioritetinė informacija ir dokumentai

Pranešimo pakeitimų sąrašas

Pranešimai

Parlamento komitetai priima pranešimus pasiūlius pranešėjui, kurį paskyrė atsakingas komitetas.
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, kurie pateikiami, svarstomi plenariniame posėdyje ir, jei jie yra priimami, įtraukiami į priimtų tekstų sąrašą.