Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  REPORT on a comprehensive European approach to energy storage

02-07-2020 A9-0130/2020 2019/2189(INI)
ITRE

Claudia GAMON

  REPORT on the nomination of Helga Berger as a Member of the Court of Auditors

29-06-2020 A9-0126/2020 2020/0802(NLE)
CONT

Mikuláš PEKSA

Kontaktai

Prioritetinė informacija ir dokumentai

Pranešimo pakeitimų sąrašas

Pranešimai

Parlamento komitetai priima pranešimus pasiūlius pranešėjui, kurį paskyrė atsakingas komitetas.
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, kurie pateikiami, svarstomi plenariniame posėdyje ir, jei jie yra priimami, įtraukiami į priimtų tekstų sąrašą.