Debates - multivide

Ceturtdiena, 2020. gada 14. maijs

07:15 - 07:22 Eiropadomes 2020. gada 23. aprīļa ārkārtas sanāksmes secinājumi - Jaunā DFS, pašu resursi un atveseļošanās plāns

Charles Michel

Uzdevumi : EurCouncil

Ilgums

00:00:17

Sākums

07:15:51

Beigas

07:16:08

Ursula von der Leyen

Uzdevumi : komisāre

Ilgums

00:00:56

Sākums

07:16:06

Beigas

07:17:02

Manfred Weber

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:00:08

Sākums

07:17:01

Beigas

07:17:09

Iratxe García Pérez

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:00:10

Sākums

07:17:07

Beigas

07:17:17

Tom Vandendriessche

Uzdevumi : ID

Ilgums

00:00:12

Sākums

07:17:13

Beigas

07:17:25

Philippe Lamberts

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:00:15

Sākums

07:17:22

Beigas

07:17:37

Johan Van Overtveldt

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:00:18

Sākums

07:17:28

Beigas

07:17:46

Fabio Massimo Castaldo

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:00:32

Sākums

07:17:42

Beigas

07:18:14

Maria Arena

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:00:15

Sākums

07:18:09

Beigas

07:18:24

Francesca Donato

Uzdevumi : ID

Ilgums

00:00:19

Sākums

07:18:20

Beigas

07:18:39

Michel Barnier

Uzdevumi : Head of the UK Task-Force

Ilgums

00:00:09

Sākums

07:18:38

Beigas

07:18:47

Bas Eickhout

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:02:52

Sākums

07:18:46

Beigas

07:21:38

Carles Puigdemont i Casamajó

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:00:32

Sākums

07:21:34

Beigas

07:22:06

09:01 - 09:01

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:10

Sākums

09:01:21

Beigas

09:01:31

09:01 - 09:02 Sēdes atsākšana

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:49

Sākums

09:01:31

Beigas

09:02:20

09:02 - 09:03 Darba kārtības grozījumi

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:55

Sākums

09:02:20

Beigas

09:03:15

09:03 - 09:09

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:06:24

Sākums

09:03:15

Beigas

09:09:39

09:09 - 09:30 Ārkārtas tiesību akta pieņemšana Ungārijā un tā ietekme uz tiesiskumu un pamattiesībām

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:09:39

Beigas

09:09:55

Nikolina Brnjac

Uzdevumi : CouncilMember

Ilgums

00:03:58

Sākums

09:09:55

Beigas

09:13:53

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:06

Sākums

09:13:52

Beigas

09:13:58

Věra Jourová

Uzdevumi : komisāre

Ilgums

00:07:37

Sākums

09:13:56

Beigas

09:21:33

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:35

Sākums

09:21:31

Beigas

09:22:06

Andor Deli

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Ilgums

00:01:49

Sākums

09:22:01

Beigas

09:23:50

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:15

Sākums

09:23:44

Beigas

09:23:59

Iratxe García Pérez

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Ilgums

00:02:13

Sākums

09:23:57

Beigas

09:26:10

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:26:10

Beigas

09:26:26

Ramona Strugariu

Uzdevumi : au nom du groupe Renew

Ilgums

00:01:58

Sākums

09:26:23

Beigas

09:28:21

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:08

Sākums

09:28:18

Beigas

09:28:26

Nicolas Bay

Uzdevumi : au nom du groupe ID

Ilgums

00:01:53

Sākums

09:28:25

Beigas

09:30:18

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:15

Sākums

09:30:07

Beigas

09:30:22

09:30 - 09:30

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:34

Sākums

09:30:22

Beigas

09:30:56

09:30 - 10:15 Ārkārtas tiesību akta pieņemšana Ungārijā un tā ietekme uz tiesiskumu un pamattiesībām

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:14

Sākums

09:30:56

Beigas

09:31:10

Gwendoline Delbos-Corfield

Uzdevumi : Zaļie/EBA grupas vārdā

Ilgums

00:03:03

Sākums

09:30:57

Beigas

09:34:00

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:33:58

Beigas

09:34:14

Nicola Procaccini

Uzdevumi : EKR grupas vārdā

Ilgums

00:01:22

Sākums

09:34:09

Beigas

09:35:31

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:13

Sākums

09:35:28

Beigas

09:35:41

Malin Björk

Uzdevumi : GUE/NGL grupas vārdā

Ilgums

00:02:20

Sākums

09:35:39

Beigas

09:37:59

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:37:58

Beigas

09:38:14

Márton Gyöngyösi

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:46

Sākums

09:38:10

Beigas

09:39:56

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:09

Sākums

09:39:55

Beigas

09:40:04

Christophe Hansen

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:03

Sākums

09:40:03

Beigas

09:41:06

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:12

Sākums

09:41:04

Beigas

09:41:16

Birgit Sippel

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:40

Sākums

09:41:13

Beigas

09:42:53

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:16

Sākums

09:42:50

Beigas

09:43:06

Maite Pagazaurtundúa

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:01:17

Sākums

09:43:04

Beigas

09:44:21

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:14

Sākums

09:44:20

Beigas

09:44:34

Annalisa Tardino

Uzdevumi : ID

Ilgums

00:01:16

Sākums

09:44:30

Beigas

09:45:46

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:12

Sākums

09:45:45

Beigas

09:45:57

Terry Reintke

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:10

Sākums

09:45:56

Beigas

09:47:06

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:12

Sākums

09:47:05

Beigas

09:47:17

Elżbieta Rafalska

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:15

Sākums

09:47:16

Beigas

09:48:31

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:09

Sākums

09:48:30

Beigas

09:48:39

Clare Daly

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:10

Sākums

09:48:38

Beigas

09:49:48

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:17

Sākums

09:49:47

Beigas

09:50:04

Clara Ponsatí Obiols

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:16

Sākums

09:49:57

Beigas

09:51:13

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:09

Sākums

09:51:11

Beigas

09:51:20

Loránt Vincze

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:06

Sākums

09:51:19

Beigas

09:52:25

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:11

Sākums

09:52:24

Beigas

09:52:35

Sylwia Spurek

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:25

Sākums

09:52:34

Beigas

09:53:59

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:09

Sākums

09:53:57

Beigas

09:54:06

Sophia in 't Veld

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:01:24

Sākums

09:54:04

Beigas

09:55:28

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:15

Sākums

09:55:24

Beigas

09:55:39

Gunnar Beck

Uzdevumi : ID

Ilgums

00:01:11

Sākums

09:55:37

Beigas

09:56:48

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:14

Sākums

09:56:43

Beigas

09:56:57

Beata Kempa

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:16

Sākums

09:56:56

Beigas

09:58:12

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:09

Sākums

09:58:12

Beigas

09:58:21

Maria Spyraki

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:18

Sākums

09:58:19

Beigas

09:59:37

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:10

Sākums

09:59:35

Beigas

09:59:45

Lena Düpont

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:04

Sākums

09:59:43

Beigas

10:00:47

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:12

Sākums

10:00:46

Beigas

10:00:58

Věra Jourová

Uzdevumi : komisāre

Ilgums

00:09:47

Sākums

10:00:57

Beigas

10:10:44

Rainer Wieland

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:01:10

Sākums

10:10:42

Beigas

10:11:52

Nikolina Brnjac

Uzdevumi : CouncilMember

Ilgums

00:03:24

Sākums

10:11:48

Beigas

10:15:12

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:30

Sākums

10:15:09

Beigas

10:15:39

10:15 - 11:16 Šūmaņa deklarācijas 70. gadadiena

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:41

Sākums

10:15:40

Beigas

10:16:21

Nikolina Brnjac

Uzdevumi : CouncilMember

Ilgums

00:05:25

Sākums

10:16:20

Beigas

10:21:45

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:21

Sākums

10:21:44

Beigas

10:22:05

Maroš Šefčovič

Uzdevumi : komisārs

Ilgums

00:09:51

Sākums

10:22:03

Beigas

10:31:54

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:22

Sākums

10:31:53

Beigas

10:32:15

Esteban González Pons

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Ilgums

00:02:10

Sākums

10:32:14

Beigas

10:34:24

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:10

Sākums

10:34:23

Beigas

10:34:33

Iratxe García Pérez

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Ilgums

00:03:17

Sākums

10:34:32

Beigas

10:37:49

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:11

Sākums

10:37:48

Beigas

10:37:59

Pascal Durand

Uzdevumi : au nom du groupe Renew

Ilgums

00:02:35

Sākums

10:37:58

Beigas

10:40:33

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:14

Sākums

10:40:32

Beigas

10:40:46

Jörg Meuthen

Uzdevumi : au nom du groupe ID

Ilgums

00:01:29

Sākums

10:40:45

Beigas

10:42:14

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:17

Sākums

10:42:13

Beigas

10:42:30

Ska Keller

Uzdevumi : Zaļie/EBA grupas vārdā

Ilgums

00:02:45

Sākums

10:42:29

Beigas

10:45:14

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:13

Sākums

10:45:12

Beigas

10:45:25

Derk Jan Eppink

Uzdevumi : EKR grupas vārdā

Ilgums

00:01:49

Sākums

10:45:24

Beigas

10:47:13

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:13

Sākums

10:47:12

Beigas

10:47:25

Manon Aubry

Uzdevumi : GUE/NGL grupas vārdā

Ilgums

00:01:51

Sākums

10:47:24

Beigas

10:49:15

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:19

Sākums

10:49:14

Beigas

10:49:33

Jeroen Lenaers

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:50

Sākums

10:49:32

Beigas

10:51:22

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:11

Sākums

10:51:22

Beigas

10:51:33

Domènec Ruiz Devesa

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:18

Sākums

10:51:32

Beigas

10:52:50

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:18

Sākums

10:52:48

Beigas

10:53:06

Gerolf Annemans

Uzdevumi : ID

Ilgums

00:01:05

Sākums

10:53:05

Beigas

10:54:10

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:14

Sākums

10:54:09

Beigas

10:54:23

Peter Lundgren

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:06

Sākums

10:54:22

Beigas

10:55:28

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:15

Sākums

10:55:27

Beigas

10:55:42

Leila Chaibi

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:15

Sākums

10:55:41

Beigas

10:56:56

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:09

Sākums

10:56:55

Beigas

10:57:04

Herbert Dorfmann

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:53

Sākums

10:57:03

Beigas

10:58:56

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:16

Sākums

10:58:55

Beigas

10:59:11

Gabriele Bischoff

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:18

Sākums

10:59:10

Beigas

11:00:28

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:18

Sākums

11:00:26

Beigas

11:00:44

Mara Bizzotto

Uzdevumi : ID

Ilgums

00:01:04

Sākums

11:00:43

Beigas

11:01:47

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:18

Sākums

11:01:43

Beigas

11:02:01

Ryszard Czarnecki

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:07

Sākums

11:02:00

Beigas

11:03:07

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:11

Sākums

11:03:02

Beigas

11:03:13

Brando Benifei

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:11

Sākums

11:03:12

Beigas

11:04:23

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:13

Sākums

11:04:19

Beigas

11:04:32

Jordan Bardella

Uzdevumi : ID

Ilgums

00:01:11

Sākums

11:04:31

Beigas

11:05:42

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:06

Sākums

11:05:41

Beigas

11:05:47

Nicola Beer

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:01:13

Sākums

11:05:46

Beigas

11:06:59

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:24

Sākums

11:06:58

Beigas

11:07:22

Maroš Šefčovič

Uzdevumi : komisārs

Ilgums

00:06:02

Sākums

11:07:21

Beigas

11:13:23

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:20

Sākums

11:13:22

Beigas

11:13:42

Nikolina Brnjac

Uzdevumi : CouncilMember

Ilgums

00:02:07

Sākums

11:13:41

Beigas

11:15:48

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:14

Sākums

11:15:46

Beigas

11:16:00

11:16 - 12:02 Kontaktu izsekošanas lietotņu izmantošana cīņā pret koronavīrusu

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:46

Sākums

11:16:01

Beigas

11:16:47

Nikolina Brnjac

Uzdevumi : CouncilMember

Ilgums

00:04:14

Sākums

11:16:47

Beigas

11:21:01

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:16

Sākums

11:21:00

Beigas

11:21:16

Didier Reynders

Uzdevumi : komisārs

Ilgums

00:06:41

Sākums

11:21:14

Beigas

11:27:55

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:27

Sākums

11:27:53

Beigas

11:28:20

Andreas Schwab

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Ilgums

00:01:48

Sākums

11:28:18

Beigas

11:30:06

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:16

Sākums

11:30:05

Beigas

11:30:21

Birgit Sippel

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Ilgums

00:02:06

Sākums

11:30:20

Beigas

11:32:26

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:13

Sākums

11:32:25

Beigas

11:32:38

Karen Melchior

Uzdevumi : au nom du groupe Renew

Ilgums

00:02:22

Sākums

11:32:37

Beigas

11:34:59

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:15

Sākums

11:34:58

Beigas

11:35:13

Jean-Lin Lacapelle

Uzdevumi : au nom du groupe ID

Ilgums

00:01:11

Sākums

11:35:12

Beigas

11:36:23

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:14

Sākums

11:36:21

Beigas

11:36:35

Alexandra Geese

Uzdevumi : Zaļie/EBA grupas vārdā

Ilgums

00:01:09

Sākums

11:36:33

Beigas

11:37:42

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:17

Sākums

11:37:40

Beigas

11:37:57

Beata Mazurek

Uzdevumi : EKR grupas vārdā

Ilgums

00:01:16

Sākums

11:37:56

Beigas

11:39:12

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:12

Sākums

11:39:11

Beigas

11:39:23

Anne-Sophie Pelletier

Uzdevumi : GUE/NGL grupas vārdā

Ilgums

00:01:20

Sākums

11:39:22

Beigas

11:40:42

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:13

Sākums

11:40:42

Beigas

11:40:55

Laura Ferrara

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:24

Sākums

11:40:54

Beigas

11:42:18

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:08

Sākums

11:42:16

Beigas

11:42:24

Axel Voss

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:21

Sākums

11:42:23

Beigas

11:43:44

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:14

Sākums

11:43:43

Beigas

11:43:57

Paul Tang

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:12

Sākums

11:43:56

Beigas

11:45:08

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:14

Sākums

11:45:07

Beigas

11:45:21

Sophia in 't Veld

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:01:34

Sākums

11:45:20

Beigas

11:46:54

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:11

Sākums

11:46:53

Beigas

11:47:04

David Cormand

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:11

Sākums

11:47:03

Beigas

11:48:14

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:12

Sākums

11:48:12

Beigas

11:48:24

Dino Giarrusso

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:09

Sākums

11:48:22

Beigas

11:49:31

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:10

Sākums

11:49:30

Beigas

11:49:40

Isabel Wiseler-Lima

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:26

Sākums

11:49:39

Beigas

11:51:05

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:10

Sākums

11:51:04

Beigas

11:51:14

Patrick Breyer

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:11

Sākums

11:51:13

Beigas

11:52:24

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:12

Sākums

11:52:23

Beigas

11:52:35

Clara Ponsatí Obiols

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:13

Sākums

11:52:34

Beigas

11:53:47

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:15

Sākums

11:53:48

Beigas

11:54:03

Massimiliano Salini

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:05

Sākums

11:54:02

Beigas

11:55:07

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:14

Sākums

11:55:06

Beigas

11:55:20

Didier Reynders

Uzdevumi : komisārs

Ilgums

00:05:33

Sākums

11:55:19

Beigas

12:00:52

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:23

Sākums

12:00:50

Beigas

12:01:13

Nikolina Brnjac

Uzdevumi : CouncilMember

Ilgums

00:01:26

Sākums

12:01:12

Beigas

12:02:38

Pedro Silva Pereira

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:19

Sākums

12:02:37

Beigas

12:02:56

13:17 - 13:17

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:10

Sākums

13:17:09

Beigas

13:17:19

13:17 - 13:17 Sēdes atsākšana

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:09

Sākums

13:17:19

Beigas

13:17:28

13:17 - 13:22

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:04:46

Sākums

13:17:28

Beigas

13:22:14

13:22 - 13:23

David Maria Sassoli

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:01:37

Sākums

13:22:14

Beigas

13:23:51

14:31 - 14:31

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:06

Sākums

14:31:18

Beigas

14:31:24

14:31 - 14:31 Sēdes atsākšana

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:07

Sākums

14:31:24

Beigas

14:31:31

14:31 - 15:37 Vakcīnas un terapija Covid-19 kontekstā

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:52

Sākums

14:31:31

Beigas

14:32:23

Nikolina Brnjac

Uzdevumi : CouncilMember

Ilgums

00:07:07

Sākums

14:32:22

Beigas

14:39:29

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:12

Sākums

14:39:27

Beigas

14:39:39

Margaritis Schinas

Uzdevumi : komisārs

Ilgums

00:11:26

Sākums

14:39:35

Beigas

14:51:01

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:21

Sākums

14:50:58

Beigas

14:51:19

Peter Liese

Uzdevumi : ETP grupas vārdā

Ilgums

00:02:19

Sākums

14:51:18

Beigas

14:53:37

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:09

Sākums

14:53:36

Beigas

14:53:45

Tiemo Wölken

Uzdevumi : S&D grupas vārdā

Ilgums

00:01:54

Sākums

14:53:44

Beigas

14:55:38

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:09

Sākums

14:55:33

Beigas

14:55:42

Véronique Trillet-Lenoir

Uzdevumi : au nom du groupe Renew

Ilgums

00:02:10

Sākums

14:55:41

Beigas

14:57:51

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:21

Sākums

14:57:50

Beigas

14:58:11

Silvia Sardone

Uzdevumi : au nom du groupe ID

Ilgums

00:01:52

Sākums

14:58:10

Beigas

15:00:02

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:13

Sākums

14:59:57

Beigas

15:00:10

Petra De Sutter

Uzdevumi : Zaļie/EBA grupas vārdā

Ilgums

00:01:45

Sākums

15:00:09

Beigas

15:01:54

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:11

Sākums

15:01:53

Beigas

15:02:04

Joanna Kopcińska

Uzdevumi : EKR grupas vārdā

Ilgums

00:01:42

Sākums

15:02:03

Beigas

15:03:45

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:13

Sākums

15:03:40

Beigas

15:03:53

Marc Botenga

Uzdevumi : GUE/NGL grupas vārdā

Ilgums

00:01:47

Sākums

15:03:51

Beigas

15:05:38

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:09

Sākums

15:05:37

Beigas

15:05:46

Piernicola Pedicini

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:39

Sākums

15:05:45

Beigas

15:07:24

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:08

Sākums

15:07:23

Beigas

15:07:31

Dolors Montserrat

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:38

Sākums

15:07:30

Beigas

15:09:08

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:11

Sākums

15:09:07

Beigas

15:09:18

Javi López

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:43

Sākums

15:09:17

Beigas

15:11:00

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:08

Sākums

15:10:58

Beigas

15:11:06

Frédérique Ries

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:01:26

Sākums

15:11:05

Beigas

15:12:31

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:13

Sākums

15:12:28

Beigas

15:12:41

Herve Juvin

Uzdevumi : ID

Ilgums

00:01:27

Sākums

15:12:35

Beigas

15:14:02

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:07

Sākums

15:14:01

Beigas

15:14:08

Anna Cavazzini

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:16

Sākums

15:14:06

Beigas

15:15:22

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:07

Sākums

15:15:21

Beigas

15:15:28

Helmut Geuking

Uzdevumi : ECR

Ilgums

00:01:56

Sākums

15:15:27

Beigas

15:17:23

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:10

Sākums

15:17:18

Beigas

15:17:28

Mick Wallace

Uzdevumi : GUE/NGL

Ilgums

00:01:37

Sākums

15:17:27

Beigas

15:19:04

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:09

Sākums

15:19:03

Beigas

15:19:12

Antoni Comín i Oliveres

Uzdevumi : NI

Ilgums

00:01:15

Sākums

15:19:11

Beigas

15:20:26

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:09

Sākums

15:20:23

Beigas

15:20:32

Roberta Metsola

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:25

Sākums

15:20:31

Beigas

15:21:56

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:06

Sākums

15:21:55

Beigas

15:22:01

Ismail Ertug

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:03

Sākums

15:22:00

Beigas

15:23:03

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:09

Sākums

15:23:02

Beigas

15:23:11

Andreas Glück

Uzdevumi : Renew

Ilgums

00:01:30

Sākums

15:23:10

Beigas

15:24:40

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:07

Sākums

15:24:39

Beigas

15:24:46

Nicolaus Fest

Uzdevumi : ID

Ilgums

00:01:04

Sākums

15:24:45

Beigas

15:25:49

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:06

Sākums

15:25:48

Beigas

15:25:54

Pär Holmgren

Uzdevumi : Verts/ALE

Ilgums

00:01:25

Sākums

15:25:52

Beigas

15:27:17

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:06

Sākums

15:27:16

Beigas

15:27:22

Fulvio Martusciello

Uzdevumi : PPE

Ilgums

00:01:22

Sākums

15:27:21

Beigas

15:28:43

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:07

Sākums

15:28:41

Beigas

15:28:48

Christel Schaldemose

Uzdevumi : S&D

Ilgums

00:01:07

Sākums

15:28:47

Beigas

15:29:54

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:12

Sākums

15:29:53

Beigas

15:30:05

Margaritis Schinas

Uzdevumi : komisārs

Ilgums

00:05:23

Sākums

15:30:01

Beigas

15:35:24

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:12

Sākums

15:35:22

Beigas

15:35:34

Nikolina Brnjac

Uzdevumi : CouncilMember

Ilgums

00:01:22

Sākums

15:35:30

Beigas

15:36:52

Nicola Beer

Uzdevumi : priekšsēdētāja

Ilgums

00:00:15

Sākums

15:36:51

Beigas

15:37:06

17:18 - 17:18

Fabio Massimo Castaldo

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:14

Sākums

17:18:00

Beigas

17:18:14

17:18 - 17:18 Sēdes atsākšana

Fabio Massimo Castaldo

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:08

Sākums

17:18:14

Beigas

17:18:22

17:18 - 17:18 Kļūdu labojums (Reglamenta 2431. pants)

Fabio Massimo Castaldo

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:22

Sākums

17:18:22

Beigas

17:18:44

17:18 - 17:19 Komiteju un delegāciju sastāvs

Fabio Massimo Castaldo

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:19

Sākums

17:18:44

Beigas

17:19:03

17:19 - 17:23

Fabio Massimo Castaldo

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:04:48

Sākums

17:19:03

Beigas

17:23:51

17:23 - 17:24

Fabio Massimo Castaldo

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:52

Sākums

17:23:51

Beigas

17:24:43

21:00 - 21:00

Fabio Massimo Castaldo

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:09

Sākums

21:00:09

Beigas

21:00:18

21:00 - 21:00 Sēdes atsākšana

Fabio Massimo Castaldo

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:17

Sākums

21:00:18

Beigas

21:00:35

21:00 - 21:01

Fabio Massimo Castaldo

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:01:03

Sākums

21:00:36

Beigas

21:01:39

21:01 - 21:01 Nākamās sēdes darba kārtība

Fabio Massimo Castaldo

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:10

Sākums

21:01:39

Beigas

21:01:49

21:01 - 21:02 Sēdes slēgšana

Fabio Massimo Castaldo

Uzdevumi : priekšsēdētājs

Ilgums

00:00:10

Sākums

21:01:49

Beigas

21:01:59

Juridisks paziņojums

Iepriekšējās debates

Tekstus publicē tikai pēc tam, kad par stenogrammām atbildīgais dienests ir veicis to apstrādi. Tehnisku iemeslu dēļ teksti ne vienmēr tiek publicēti tādā secībā, kādā notikusi runātāju uzstāšanās plenārsēdē.