Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

Ungārijas iejaukšanās plašsaziņas līdzekļu darbā Slovēnijā un Ziemeļmaķedonijā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000017/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Kati Piri, Tanja Fajon, Tonino Picula, Andreas Schieder
S&D grupas vārdā

21-02-2020 O-000017/2020

  Grants for climate and energy NGOs

Priority question for written answer P-001037/2020
to the Commission
Rule 138
Robert Roos

20-02-2020 P-001037/2020

  Switzerland’s financial contributions and single market access

Priority question for written answer P-001019/2020
to the Commission
Rule 138
Robert Hajšel

20-02-2020 P-001019/2020

  Safeguarding the voting rights of citizens who move abroad

Priority question for written answer P-001005/2020
to the Commission
Rule 138
Michal Šimečka, Sophia in 't Veld

19-02-2020 P-001005/2020

  Protecting the traditional ‘prošek’ designation

Priority question for written answer P-000995/2020
to the Commission
Rule 138
Ruža Tomašić

19-02-2020 P-000995/2020

  Farm to Fork Strategy and plant-based nutrition

Priority question for written answer P-000978/2020
to the Commission
Rule 138
Francisco Guerreiro

19-02-2020 P-000978/2020

  EU-funded electoral assistance

Priority question for written answer P-000974/2020
to the Commission
Rule 138
Kati Piri

19-02-2020 P-000974/2020

  Artificial Intelligence

Priority question for written answer P-000973/2020
to the Commission
Rule 138
Gilles Lebreton

19-02-2020 P-000973/2020

  Inconsistency between the Patients’ Rights Directive and Finnish national legislation, and direct legal effect of the Directive

Priority question for written answer P-000957/2020
to the Commission
Rule 138
Henna Virkkunen

18-02-2020 P-000957/2020

  Media grants

Priority question for written answer P-000929/2020
to the Commission
Rule 138
Derk Jan Eppink

17-02-2020 P-000929/2020

Kontakti

Parlamentārie jautājumi

Parlamentārie jautājumi ir jautājumi, ko Eiropas Parlamenta deputāti uzdevuši citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām. Šie jautājumi sniedz iespēju īstenot tiešu kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām.
Izšķir trīs parlamentāro jautājumu kategorijas:

  • mutiskie jautājumi, kas uzdoti parlamentārajās sanāksmēs un ierakstīti „Dienas debatēs”, kam var sekot vai nesekot rezolūcija (136. pants )
  • „jautājumu laika” jautājumi, kas uzdoti plenārsēdēs šim mērķim noteiktajā brīdī (137. pants )
  • rakstiskie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (138. pants )