Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  Construction of Tesla gigafactory in Grünheide, Brandenburg

Priority question for written answer P-004519/2020
to the Commission
Rule 138
Manuela Ripa (Verts/ALE)

07-08-2020 P-004519/2020

  EU position on the Intergovernmental Conference on marine biodiversity of areas beyond national jurisdiction (BBNJ)

Priority question for written answer P-004499/2020
to the Commission
Rule 138
Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

04-08-2020 P-004499/2020

  Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council

Priority question for written answer P-004497/2020
to the Commission
Rule 138
Michal Wiezik (PPE)

04-08-2020 P-004497/2020

  Newborn screening

Priority question for written answer P-004487/2020
to the Commission
Rule 138
Stelios Kympouropoulos (PPE), Tomislav Sokol (PPE), Peter Liese (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Sara Cerdas (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Tomáš Zdechovský (PPE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Petra De Sutter (Verts/ALE), Eva Kaili (S&D), Frédérique Ries (Renew), Andrey Kovatchev (PPE), Lefteris Christoforou (PPE), Costas Mavrides (S&D)

03-08-2020 P-004487/2020

  Date of suspension of CETA agreement following its rejection by Cyprus’ Parliament

Question for written answer E-004489/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanuel Maurel (GUE/NGL)

03-08-2020 E-004489/2020

  Intervention by Commissioner for Equality, Helena Dalli, on the rejection of the applications of six Polish local authorities for the Town Twinning programme

Question for written answer E-004484/2020
to the Commission
Rule 138
Zbigniew Kuźmiuk (ECR), Elżbieta Rafalska (ECR)

03-08-2020 E-004484/2020

  Regulation (EEC) No 2080/92 instituting a Community aid scheme for forestry measures in agriculture. Conservation and maintenance of lowland forests

Priority question for written answer P-004471/2020
to the Commission
Rule 138
Gianantonio Da Re (ID)

31-07-2020 P-004471/2020

  Austrian law on the indexation of family benefits

Question for written answer E-004470/2020
to the Commission
Rule 138
Ioan-Rareş Bogdan (PPE)

31-07-2020 E-004470/2020

  Discrimination against local authorities defending family rights

Priority question for written answer P-004467/2020
to the Commission
Rule 138
Beata Szydło (ECR)

30-07-2020 P-004467/2020

  Implementation of common fisheries policy and blue growth strategy

Priority question for written answer P-004465/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

30-07-2020 P-004465/2020

Kontakti

Rakstiski jautājumi

  • Jautājumus ar pieprasījumu sniegt rakstisku atbildi jebkurš deputāts, politiskā grupa vai Parlamenta komiteja var uzdot Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / ES augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos.
  • Uz jautājumiem, kas nav prioritāri, atbilde jāsniedz sešu nedēļu laikā, sākot no dienas, kad tie nosūtīti attiecīgajai iestādei.
  • Termiņš atbilžu sniegšanai uz prioritāriem jautājumiem ir trīs nedēļas, sākot no dienas, kad tie nosūtīti attiecīgajai iestādei. Jebkurš deputāts, politiskā grupa vai komiteja katru mēnesi vienu no saviem jautājumiem var noteikt par prioritāru jautājumu.