Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  REPORT on the shortage of medicines – how to address an emerging problem

22-07-2020 A9-0142/2020 2020/2071(INI)
ENVI

Nathalie COLIN-OESTERLÉ

ZIŅOJUMS par priekšlikumu iecelt Eiropas Banku iestādes izpilddirektoru

06-07-2020 A9-0132/2020 2020/0905(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

ZIŅOJUMS par vispusīgu Eiropas pieeju enerģijas uzglabāšanai

02-07-2020 A9-0130/2020 2019/2189(INI)
ITRE

Claudia GAMON

ZIŅOJUMS par priekšlikumu iecelt Helga Berger par Revīzijas palātas locekli

29-06-2020 A9-0126/2020 2020/0802(NLE)
CONT

Mikuláš PEKSA

Kontakti

Svarīgākā informācija un dokumenti

Ziņojumu grozījumu saraksts

Ziņojumi

Ziņojumus pieņem Parlamenta komitejas pēc atbildīgās komitejas ieceltā referenta priekšlikuma.
Tajos minētos rezolūciju priekšlikumus izskata plenārsēdē, un, ja tos pieņem, norāda sadaļā pieņemtie teksti.