Pirmdiena, 2020. gada 13. janvāris - Ceturtdiena, 2020. gada 16. janvāris

Strasbūrā

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

ARTICLE_7_1_TEU

BIODIVERSITY

BREXIT

BURUNDI

  MOTION FOR A RESOLUTION on Burundi, notably freedom of expression

13-01-2020 B9-0054/2020

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa (Verts/ALE)

  MOTION FOR A RESOLUTION on Burundi, notably freedom of expression

13-01-2020 B9-0055/2020

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa (ECR)

  MOTION FOR A RESOLUTION on Burundi, notably freedom of expression

13-01-2020 B9-0057/2020

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa (S&D)

  MOTION FOR A RESOLUTION on Burundi, notably the case of imprisoned journalists

13-01-2020 B9-0058/2020

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku grupa (GUE/NGL)

  MOTION FOR A RESOLUTION on Burundi, notably the case of imprisoned journalists

13-01-2020 B9-0061/2020

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa (PPE)

  MOTION FOR A RESOLUTION on Burundi, notably freedom of expression

13-01-2020 B9-0066/2020

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

“Renew Europe” (Renew)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Burundi, jo īpaši vārda brīvību

15-01-2020 RC-B9-0054/2020
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

CLIMATE_CHANGE

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Eiropas zaļo kursu

10-01-2020 B9-0040/2020

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa (Verts/ALE)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Eiropas zaļo kursu

10-01-2020 B9-0041/2020

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa (ECR)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Eiropas zaļo kursu

10-01-2020 B9-0042/2020

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa (PPE)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Eiropas zaļo kursu

10-01-2020 B9-0043/2020

“Renew Europe” (Renew)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Eiropas zaļo kursu

10-01-2020 B9-0044/2020/REV1

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku grupa (GUE/NGL)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Eiropas zaļo kursu

10-01-2020 B9-0045/2020

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa (S&D)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Eiropas zaļo kursu

10-01-2020 B9-0046/2020

Identitātes un demokrātijas grupa (ID)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Eiropas zaļo kursu

14-01-2020 RC-B9-0040/2020
 •  
 •  
 •  
 •  

COMMITTEES

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS par pastāvīgo komiteju skaitlisko sastāvu

09-01-2020 B9-0039/2020

FUTURE_OF_EUROP

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni

09-01-2020 B9-0037/2020

Identitātes un demokrātijas grupa (ID)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par konferenci par Eiropas nākotni

09-01-2020 B9-0038/2020

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa (ECR)

NIGERIA

  MOTION FOR A RESOLUTION Nigeria, notably the recent terrorist attacks

13-01-2020 B9-0056/2020

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa (ECR)

  MOTION FOR A RESOLUTION on Nigeria, notably the recent terrorist attacks

13-01-2020 B9-0059/2020

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa (Verts/ALE)

  MOTION FOR A RESOLUTION on Nigeria, notably the recent terrorist attacks

13-01-2020 B9-0060/2020

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Identitātes un demokrātijas grupa (ID)

  MOTION FOR A RESOLUTION on Nigeria, notably the recent terrorist attacks

13-01-2020 B9-0062/2020

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa (S&D)

  MOTION FOR A RESOLUTION on Nigeria, notably the recent terrorist attacks

13-01-2020 B9-0063/2020

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku grupa (GUE/NGL)

  MOTION FOR A RESOLUTION on Nigeria, notably the recent terrorist attacks

13-01-2020 B9-0064/2020

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa (PPE)

  MOTION FOR A RESOLUTION on Nigeria, notably the recent terrorist attacks

13-01-2020 B9-0065/2020

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

“Renew Europe” (Renew)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Nigēriju, it īpaši nesenajiem teroristu uzbrukumiem

15-01-2020 RC-B9-0056/2020
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

VENEZUELA

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Venecuēlā pēc mēģinājuma sarīkot nelikumīgas jaunās Nacionālās asamblejas prezidentūras un Prezidija vēlēšanas (parlamentārais apvērsums)

13-01-2020 B9-0050/2020

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa (S&D)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Venecuēlā

13-01-2020 B9-0051/2020

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku grupa (GUE/NGL)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Venecuēlā

13-01-2020 B9-0052/2020

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa (Verts/ALE)

Meklēšana

Kontakti

Svarīgākā informācija un dokumenti

Rezolūcijas priekšlikumu un grozījumu saraksts

Balsošanai plenārsēdē iesniegtie rezolūciju priekšlikumi

Sesijas darba kārtībā tiek norādīts, vai pēc Padomes, Komisijas vai Eiropadomes paziņojumiem (Reglamenta 132. pants un mutiski atbildamajiem jautājumiem, kas tiek uzdoti Padomei un Komisijai (Reglamenta 136. pants, notiek balsošana par rezolūcijas priekšlikumu. Noslēdzot debates par cita starpā cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma pārkāpumiem (Reglamenta 144. pants, var tikt pieņemta rezolūcija. Šo rezolūciju tekstus parasti iesniedz komiteja, politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu.