Trešdiena, 2020. gada 8. jūlijs - Piektdiena, 2020. gada 10. jūlijs

Briselē

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

ZIŅOJUMS par 2019. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām

10-03-2020 A9-0081/2020 2019/2126(INI)
BUDG

David CORMAND

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [init.]

ZIŅOJUMS par 2018. gada ziņojumu par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — cīņu pret krāpšanu

19-05-2020 A9-0103/2020 2019/2128(INI)
CONT

Joachim KUHS

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION/3 [init.]

ZIŅOJUMS par 2018. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli

16-06-2020 A9-0118/2020 2019/2127(INI)
CONT

Bas EICKHOUT

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [init.]

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) 2017/2454 groza attiecībā uz piemērošanas datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos

24-06-2020 A9-0123/2020 2020/0084(CNS)
ECON

Luděk NIEDERMAYER

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [*]

Meklēšana

Kontakti

Svarīgākā informācija un dokumenti

Ziņojumu grozījumu saraksts

Ziņojumi

Ziņojumus pieņem Parlamenta komitejas pēc atbildīgās komitejas ieceltā referenta priekšlikuma.
Tajos minētos rezolūciju priekšlikumus izskata plenārsēdē, un, ja tos pieņem, norāda sadaļā pieņemtie teksti.