Pirmdiena, 2020. gada 13. janvāris - Ceturtdiena, 2020. gada 16. janvāris

Strasbūrā

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

ZIŅOJUMS par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2018. gadā

18-11-2019 A9-0032/2019 2019/2134(INI)
PETI

Peter JAHR

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [init.]

ZIŅOJUMS par 2018. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā

11-12-2019 A9-0051/2019 2019/2125(INI)
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [init.]

ZIŅOJUMS par gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu

11-12-2019 A9-0052/2019 2019/2135(INI)
AFET

Arnaud DANJEAN

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [init.]

ZIŅOJUMS par gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu

18-12-2019 A9-0054/2019 2019/2136(INI)
AFET

David McALLISTER

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION/2 [init.]

Meklēšana

Kontakti

Svarīgākā informācija un dokumenti

Ziņojumu grozījumu saraksts

Ziņojumi

Ziņojumus pieņem Parlamenta komitejas pēc atbildīgās komitejas ieceltā referenta priekšlikuma.
Tajos minētos rezolūciju priekšlikumus izskata plenārsēdē, un, ja tos pieņem, norāda sadaļā pieņemtie teksti.