Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  REPORT on the Sustainable Europe Investment Plan - How to finance the Green Deal

26-10-2020 A9-0198/2020 2020/2058(INI)
ECON BUDG

Siegfried MUREŞAN , Paul TANG

ZIŅOJUMS par eurozonas ekonomikas politikas nostādnēm 2020. gadā

16-10-2020 A9-0193/2020 2020/2078(INI)
ECON

Joachim SCHUSTER

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Dzelzceļa gadu (2021)

14-10-2020 A9-0191/2020 2020/0035(COD)
TRAN

Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

Kontakti

Svarīgākā informācija un dokumenti

Ziņojumu grozījumu saraksts

Ziņojumi

Ziņojumus pieņem Parlamenta komitejas pēc atbildīgās komitejas ieceltā referenta priekšlikuma.
Tajos minētos rezolūciju priekšlikumus izskata plenārsēdē, un, ja tos pieņem, norāda sadaļā pieņemtie teksti.