Tiešraide

no 2020. gada 19. līdz 23. oktobrim / / Briselē

Pirmdiena, 2020. gada 19. oktobris - Piektdiena, 2020. gada 23. oktobris

Briselē

Pirmdiena, 2020. gada 19. oktobris

Ziņojumi

Decisions on the discharge

CONT

Budžeta kontrole

Balsošanas saraksts : 

  [discharge]

Single votes

Single votes

Balsošanas saraksts : 

 

L-category vehicles

A9-0190/2020

GRAPINI

Iekšējais tirgus un patērētāju aizsardzība

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [***I]

EGF/ES/Galicia

A9-0192/2020

HAYER

Budžets

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [budget]

Otrdiena, 2020. gada 20. oktobris

Ziņojumi

Final votes - Second voting session

Final votes - Second voting session

Balsošanas saraksts : 

 

Final votes - Third voting session

Final votes - Third voting session

Balsošanas saraksts : 

 

NPT review process

A9-0020/2020

MIKSER

Ārlietas

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [init.]

PESCO

A9-0165/2020

SIKORSKI

Ārlietas

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [init.]

Moldova

A9-0166/2020

TUDORACHE

Ārlietas

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [init.]

Belarus

A9-0167/2020

AUŠTREVIČIUS

Ārlietas

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [init.]

DSA: fundamental rights issues

A9-0172/2020

PEETERS

Pilsoņu brīvības, tieslietas un iekšlietas

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [init.]

AI: Intellectual property rights

A9-0176/2020

SÉJOURNÉ

Juridiskie jautājumi

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [init.]

Digital Services Act

A9-0177/2020

WÖLKEN

Juridiskie jautājumi

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [init.]

AI: Civil liability

A9-0178/2020

VOSS

Juridiskie jautājumi

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [init.]

DSA: Single Market

A9-0181/2020

AGIUS SALIBA

Iekšējais tirgus un patērētāju aizsardzība

Balsošanas saraksts : 

 REVISED VERSION [init.]

AI: Ethical aspects

A9-0186/2020

GARCÍA DEL BLANCO

Juridiskie jautājumi

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION/2 [init.]

Discharge: EESC

A9-0188/2020

ZDECHOVSKÝ

Budžeta kontrole

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [discharge]

Discharge: European Council and Council

A9-0189/2020

ZDECHOVSKÝ

Budžeta kontrole

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [discharge]

Trešdiena, 2020. gada 21. oktobris

Ziņojumi

Final votes - Second voting session

Final votes - Second voting session

Balsošanas saraksts : 

 

Final votes - Third voting session

Final votes - Third voting session

Balsošanas saraksts : 

 

Agricultural products

A8-0198/2019

ANDRIEU

Lauksaimniecība un lauku attīstība

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION/2 [***I]

Common agricultural policy

A8-0199/2019

MÜLLER

Lauksaimniecība un lauku attīstība

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION/3 [***I]

CAP: Strategic Plans

A8-0200/2019

JAHR

Lauksaimniecība un lauku attīstība

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION/2 [***I]

Deforestation

A9-0179/2020

BURKHARDT

Vide, sabiedrības veselība un pārtikas nekaitīgums

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION/3 [init.]

Euro area 2020

A9-0183/2020

DOBREV

Nodarbinātība un sociālās lietas

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [init.]

Euro area 2020

A9-0193/2020

SCHUSTER

Ekonomikas un monetārie jautājumi

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [init.]

Rezolūciju priekšlikumi

Education

B9-0338/2020

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION

Visa reciprocity

B9-0339/2020

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION

Ceturtdiena, 2020. gada 22. oktobris

Ziņojumi

Gender Equality

A9-0145/2020

URTASUN

Sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesība

Balsošanas saraksts : 

 FINAL VERSION [init.]

Piektdiena, 2020. gada 23. oktobris

Kontakti

Svarīgākā informācija un dokumenti