Materjal multimedjali skont id-dibattitu

Il-Ġimgħa, 15 ta' Mejju 2020

09:31 - 09:32

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:00:31

Bidu

09:31:55

Tmiem

09:32:26

09:32 - 09:32 Ftuħ tas-seduta

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:00:11

Bidu

09:32:22

Tmiem

09:32:33

09:32 - 09:33 Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-1 qari: ara l-Minuti

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:00:35

Bidu

09:32:31

Tmiem

09:33:06

09:33 - 09:35 L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:02:51

Bidu

09:32:56

Tmiem

09:35:47

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:02:26

Bidu

09:33:01

Tmiem

09:35:27

09:35 - 09:38 Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:02:43

Bidu

09:35:27

Tmiem

09:38:10

Bas Eickhout

Rwol : Verts/ALE

Tul

00:01:30

Bidu

09:36:17

Tmiem

09:37:47

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:00:34

Bidu

09:37:41

Tmiem

09:38:15

13:22 - 13:22

David Maria Sassoli

Rwol : President

Tul

00:00:25

Bidu

13:22:02

Tmiem

13:22:27

13:22 - 13:22 Tkomplija tas-seduta

David Maria Sassoli

Rwol : President

Tul

00:00:26

Bidu

13:22:19

Tmiem

13:22:45

13:22 - 13:26 Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

David Maria Sassoli

Rwol : President

Tul

00:04:27

Bidu

13:22:39

Tmiem

13:27:06

14:15 - 14:15

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:00:25

Bidu

14:15:09

Tmiem

14:15:34

14:15 - 14:15 Tkomplija tas-seduta

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:00:24

Bidu

14:15:10

Tmiem

14:15:34

14:15 - 14:19 It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:00:59

Bidu

14:15:26

Tmiem

14:16:25

Norbert Lins

Rwol : PPE

Tul

00:02:36

Bidu

14:16:11

Tmiem

14:18:47

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:01:27

Bidu

14:18:22

Tmiem

14:19:49

17:30 - 17:30

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:00:17

Bidu

17:30:31

Tmiem

17:30:48

17:30 - 17:30 Tkomplija tas-seduta

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:00:16

Bidu

17:30:41

Tmiem

17:30:57

17:30 - 17:31 Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet : ara l-Minuti

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:00:29

Bidu

17:30:54

Tmiem

17:31:23

17:31 - 17:32 Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:01:58

Bidu

17:31:14

Tmiem

17:33:12

17:32 - 17:33 Approvazzjoni tal-minuti tas-sessjoni li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati: ara l-Minuti

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:00:24

Bidu

17:32:47

Tmiem

17:33:11

17:33 - 17:33 Dati tas-seduti li jmiss: ara l-Minuti

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:00:12

Bidu

17:33:03

Tmiem

17:33:15

17:33 - 17:33 Għeluq tas-seduta

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:00:09

Bidu

17:33:09

Tmiem

17:33:18

17:33 - 17:33 Interruzzjoni tas-sessjoni

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:00:13

Bidu

17:33:12

Tmiem

17:33:25

Avviż legali

Id-dibattiti preċedenti

It-testi jiġu ppubblikati biss wara li jkunu ġew proċessati mis-servizz tar-rapporti verbatim. Għal raġunijiet operattivi, l-ordni tal-pubblikazzjoni tat-testi mhux bilfors ikun jikkorrispondi mal-ordni li bih ikunu saru d-diskorsi fis-seduta plenarja.