Materjal multimedjali skont id-dibattitu

L-Erbgħa, 17 ta' Ġunju 2020

15:02 - 15:02

David Maria Sassoli

Rwol : President

Tul

00:00:17

Bidu

15:02:05

Tmiem

15:02:22

15:02 - 15:02 Tkomplija tas-sessjoni

David Maria Sassoli

Rwol : President

Tul

00:00:17

Bidu

15:02:15

Tmiem

15:02:32

15:02 - 15:02 Ftuħ tas-seduta

David Maria Sassoli

Rwol : President

Tul

00:00:17

Bidu

15:02:25

Tmiem

15:02:42

15:02 - 15:05 Dikjarazzjoni tal-President

David Maria Sassoli

Rwol : President

Tul

00:02:33

Bidu

15:02:35

Tmiem

15:05:08

15:04 - 15:14 Avviż mill-President