Materjal multimedjali skont id-dibattitu

Il-Ħamis, 18 ta' Ġunju 2020

09:03 - 09:03

Pedro Silva Pereira

Rwol : President

Tul

00:00:21

Bidu

09:03:03

Tmiem

09:03:24

09:03 - 09:04 Ftuħ tas-seduta

Pedro Silva Pereira

Rwol : President

Tul

00:01:05

Bidu

09:03:17

Tmiem

09:04:22

09:04 - 09:16 Announcement of voting results: see Minutes

Pedro Silva Pereira

Rwol : President

Tul

00:12:33

Bidu

09:04:07

Tmiem

09:16:40

09:16 - 09:57 Ir-riperkussjonijiet tal-kriżi tal-COVID-19 fuq il-politika barranija

Pedro Silva Pereira

Rwol : President

Tul

00:02:02

Bidu

09:16:15

Tmiem

09:18:17