Materjal multimedjali skont id-dibattitu

It-Tlieta, 15 ta' Settembru 2020

09:00 - 09:00

Othmar Karas

Rwol : President

Tul

00:00:25

Bidu

09:00:28

Tmiem

09:00:53

09:00 - 09:01 Ftuħ tas-seduta

Othmar Karas

Rwol : President

Tul

00:00:27

Bidu

09:00:53

Tmiem

09:01:20

09:01 - 09:06 Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: ara l-Minuti