Materjal multimedjali skont id-dibattitu

L-Erbgħa, 16 ta' Settembru 2020

09:09 - 09:10

Pedro Silva Pereira

Rwol : President

Tul

00:00:41

Bidu

09:09:35

Tmiem

09:10:16

09:10 - 09:10 Ftuħ tas-seduta

Pedro Silva Pereira

Rwol : President

Tul

00:00:16

Bidu

09:10:16

Tmiem

09:10:32

09:10 - 09:22 Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni