Materjal multimedjali skont id-dibattitu

Il-Ħamis, 17 ta' Settembru 2020

08:29 - 08:30

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:01:06

Bidu

08:29:47

Tmiem

08:30:53

08:30 - 08:31 Tkomplija tas-seduta

Rainer Wieland

Rwol : President

Tul

00:00:10

Bidu

08:30:53

Tmiem

08:31:03

08:31 - 08:34 Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: ara l-Minuti