Tfittxija

Testi konġunti approvati mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - ASSISTENZA MAKROFINANZJARJA ULTERJURI LILL-ĠEORGJA

  C7-0168/2013 2010/0390(COD)

Testi konġunti approvati mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - STRUMENT TA' FINANZJAMENT TAL-KOPERAZZJONI GĦALL-IŻVILUPP Banana Accompanying Measures

  C7-0379/2011 2010/0059(COD)

Testi konġunti approvati mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - L-ISTABBILIMENT TA' STRUMENT TA' FINANZJAMENT GHALL-PROMOZZJONI TAD-DEMOKRAZIJA U TAD-DRITTIJIET TAL-BNIEDEM MADWAR ID-DINJA

  C7-0378/2011 2009/0060B(COD)

Testi konġunti approvati mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - STRUMENT TA' FINANZJAMENT TAL-KOPERAZZJONI GĦALL-IŻVILUPP

  C7-0377/2011 2009/0060A(COD)

Testi konġunti approvati mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - STABBILIMENT TA' STRUMENT TA' FINANZJAMENT GĦALL-KOOPERAZZJONI MA' PAJJIŻI INDUSTRIJALIZZATI

  C7-0376/2011 2009/0059(COD)

Testi konġunti approvati mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - PASSIĠĠIERI FIT-TRASPORT BIX-XARABANK U BIL-KOWĊ

  C7-0015/2011 2008/0237(COD)

Testi konġunti approvati mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - NETWORKS U SERVIZZI TA' KOMUNIKAZZJONIJIET ELETTRONIĊI

  C7-0273/2009 2007/0247(COD)

Testi konġunti approvati mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - STATISTIKA DWAR PRODOTTI GĦALL-ĦARSIEN TAL-PJANTI

  C7-0258/2009 2006/0258(COD)

Testi konġunti approvati mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - RESPONSABBILTA TA' MIN IGORR PASSIGGIERI BID-DGHAJJES F'KAZ TA' INCIDENTI

  C6-0047/2009 2005/0241(COD)

Testi konġunti approvati mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - INVESTIGAZZJONI TA’ AĊĊIDENTI

  C6-0046/2009 2005/0240(COD)

Kuntatt

Testi konġunti

Fil-każ li l-Parlament u l-Kunsill ma jilħqux ftehim wara l-ewwel jew it-tieni qari, il-fajl jgħaddi għall-fażi ta' konċiljazzjoni ( Art. 66). Jekk il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, magħmul mill-istess numru ta' Membri tal-Kunsill u tal-Parlamentar ( Art. 0), jilħaq ftehim. huwa jadotta test konġunt ( Art. 68). li mbagħad jitressaq għall-approvazzjoni tal-Parlament u tal-Kunsill).