Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

Interferenza Ungeriża fil-midja tas-Slovenja u l-Maċedonja ta' Fuq

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000017/2020
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Kati Piri, Tanja Fajon, Tonino Picula, Andreas Schieder
f'isem il-Grupp S&D

21-02-2020 O-000017/2020

  Grants for climate and energy NGOs

Priority question for written answer P-001037/2020
to the Commission
Rule 138
Robert Roos

20-02-2020 P-001037/2020

  Switzerland’s financial contributions and single market access

Priority question for written answer P-001019/2020
to the Commission
Rule 138
Robert Hajšel

20-02-2020 P-001019/2020

  Safeguarding the voting rights of citizens who move abroad

Priority question for written answer P-001005/2020
to the Commission
Rule 138
Michal Šimečka, Sophia in 't Veld

19-02-2020 P-001005/2020

  Protecting the traditional ‘prošek’ designation

Priority question for written answer P-000995/2020
to the Commission
Rule 138
Ruža Tomašić

19-02-2020 P-000995/2020

  Farm to Fork Strategy and plant-based nutrition

Priority question for written answer P-000978/2020
to the Commission
Rule 138
Francisco Guerreiro

19-02-2020 P-000978/2020

  EU-funded electoral assistance

Priority question for written answer P-000974/2020
to the Commission
Rule 138
Kati Piri

19-02-2020 P-000974/2020

  Artificial Intelligence

Priority question for written answer P-000973/2020
to the Commission
Rule 138
Gilles Lebreton

19-02-2020 P-000973/2020

  Inconsistency between the Patients’ Rights Directive and Finnish national legislation, and direct legal effect of the Directive

Priority question for written answer P-000957/2020
to the Commission
Rule 138
Henna Virkkunen

18-02-2020 P-000957/2020

  Media grants

Priority question for written answer P-000929/2020
to the Commission
Rule 138
Derk Jan Eppink

17-02-2020 P-000929/2020

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 136)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 137)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 138)