Tassazzjoni ġusta f'ekonomija diġitalizzata u globalizzata – BEPS 2.0

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000040/2019
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Irene Tinagli
f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

04-12-2019 O-000040/2019

Riforma tal-prinċipji ġenerali tal-komitoloġija

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000039/2019
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Pascal Durand
f'isem il-Grupp Renew
Marie Toussaint
f'isem il-Grupp Verts/ALE

28-11-2019 O-000039/2019

Numri tat-telefon tas-servizzi tal-klijenti li jibdew b'0800

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000037/2019/rev.1
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
f'isem il-Grupp PPE

20-11-2019 O-000037/2019

In-negozjati li għaddejjin bħalissa għal Ftehim ta' Sħubija ġdid bejn l-UE u l-Grupp ta' Stati AKP

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000036/2019
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Tomas Tobé
f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp

13-11-2019 O-000036/2019

In-negozjati li għaddejjin bħalissa għal Ftehim ta' Sħubija ġdid bejn l-UE u l-Grupp ta' Stati AKP

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000035/2019
lill-Kunsill
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Tomas Tobé
f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp

13-11-2019 O-000035/2019

Id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000034/2019
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Evelyn Regner
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

06-11-2019 O-000034/2019

L-effetti tal-falliment tal-Grupp Thomas Cook

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000033/2019
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta’ Proċedura
José Manuel García-Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Dennis Radtke, Cindy Franssen, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Pascal Arimont, Benoît Lutgen, Romana Tomc
f'isem il-Grupp PPE

14-10-2019 O-000033/2019

Il-funzjonament tas-suq intern

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000032/2019
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta’ Proċedura
Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc

11-10-2019 O-000032/2019

Il-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv Farkas bħala Kap Eżekuttiv tal-AFME

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000031/2019
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta’ Proċedura
Paul Tang, Jonás Fernández
f'isem il-Grupp S&D
Sven Giegold

02-10-2019 O-000031/2019

Il-25 Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni Qafas tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima tal-2019 f'Madrid, Spanja (COP 25)

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000030/2019
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

26-09-2019 O-000030/2019

Kuntatt

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b’dibattitu

Mistoqsijiet jistgħu jitressqu minn kumitat, grupp politiku jew tal-anqas 5% tal-Membri li jikkomponu l-Parlament (38) lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà. Il-Konferenza tal-Presidenti jiddeċiedi jekk il-mistoqsijiet jitqegħdux fl-abbozz ta' aġenda finali ta' seduta, u f'liema ordni jitqiegħdu.

L-Artikolu 123(2) sa (5) li jikkonċerna t-tqegħid fur il-Mejda u l-votazzjoni ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet għandu japplika mutatis mutandis.