L-istrateġija tal-UE għall-mobilità u t-trasport: miżuri meħtieġa sal-2030 u lil hinn

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000004/2020
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Esther de Lange
f'isem il-Grupp PPE

09-01-2020 O-000004/2020

L-intrapriżi żgħar u medji u t-tfassil aħjar tal-liġijiet

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000003/2020
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
f'isem il-Grupp PPE

09-01-2020 O-000003/2020

Oġġetti illeċiti prodotti bl-istampar 3D

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000002/2020
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Lucy Nethsingha
f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Legali

06-01-2020 O-000002/2020

Kriżi tal-ilma fil-Bulgarija

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000001/2020
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Tanja Fajon, Ádám Kósa, Janusz Lewandowski, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Romana Tomc, Ernest Urtasun, Martina Michels, Annie Schreijer-Pierik, Kateřina Konečná, Milan Zver, Monika Beňová, Viktor Uspaskich, Clare Daly, Loucas Fourlas, Ljudmila Novak, Miroslav Číž, Marie Toussaint, Jackie Jones, Peter Pollák, Robert Hajšel, Tudor Ciuhodaru, Radan Kanev, Mircea-Gheorghe Hava, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Vladimír Bilčík, Dolors Montserrat, José Ramón Bauzá Díaz, Dennis Radtke, Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Traian Băsescu, Maria Walsh, Luke Ming Flanagan, Mick Wallace, Martina Anderson, Marc Botenga, Seán Kelly

06-01-2020 O-000001/2020

L-istituzzjonijiet u l-korpi fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja: Il-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess wara l-impjieg fis-servizz pubbliku

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000048/2019
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Irene Tinagli
f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

12-12-2019 O-000048/2019

Ċarġer komuni għat-tagħmir tar-radju mobbli

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000047/2019
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Andreas Schwab, Edina Tóth, Maria Da Graça Carvalho
f'isem il-Grupp PPE

10-12-2019 O-000047/2019

L-Istrateġija tad-Diżabilità tal-UE wara l-2020

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000046/2019
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
f'isem il-Grupp PPE

10-12-2019 O-000046/2019

Inizjattiva tal-UE dwar id-Dakkara

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000045/2019
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

09-12-2019 O-000045/2019

COP15 għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika – li se ssir f'Kunming, iċ-Ċina, fl-2020

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000044/2019/rev.5
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

06-12-2019 O-000044/2019

COP15 għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika – li se ssir f'Kunming, iċ-Ċina, fl-2020

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000043/2019/rev.6
lill-Kunsill
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

06-12-2019 O-000043/2019

Kuntatt

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b’dibattitu

Mistoqsijiet jistgħu jitressqu minn kumitat, grupp politiku jew tal-anqas 5% tal-Membri li jikkomponu l-Parlament (38) lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà. Il-Konferenza tal-Presidenti jiddeċiedi jekk il-mistoqsijiet jitqegħdux fl-abbozz ta' aġenda finali ta' seduta, u f'liema ordni jitqiegħdu.

L-Artikolu 123(2) sa (5) li jikkonċerna t-tqegħid fur il-Mejda u l-votazzjoni ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet għandu japplika mutatis mutandis.