Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  ‘Zero-emission’ mobility as political propaganda

Priority question for written answer P-005222/2020
to the Commission
Rule 138
Sylvia Limmer (ID)

24-09-2020 P-005222/2020

  Cross-Border Payments Regulation 2 and transparency for consumers

Priority question for written answer P-005201/2020
to the Commission
Rule 138
Dan-Ștefan Motreanu (PPE)

23-09-2020 P-005201/2020

  Concerns regarding Zhenhua Data’s data collection

Priority question for written answer P-005189/2020
to the Commission
Rule 138
Bart Groothuis (Renew)

23-09-2020 P-005189/2020

  Construction of the Warsaw eastern bypass in connection with the environmental impact assessment

Priority question for written answer P-005186/2020
to the Commission
Rule 138
Andrzej Halicki (PPE)

23-09-2020 P-005186/2020

  Trade union rights

Priority question for written answer P-005178/2020
to the Commission
Rule 138
Jonás Fernández (S&D)

23-09-2020 P-005178/2020

  Counterfeiting during the COVID-19 emergency

Priority question for written answer P-005172/2020
to the Commission
Rule 138
Antonio Maria Rinaldi (ID)

23-09-2020 P-005172/2020

  European Chemicals Agency Board of Appeals (Cases A-009-2018 and A-010-2018) – what remains of the scope of the ban on animal testing for cosmetics

Priority question for written answer P-005170/2020
to the Commission
Rule 138
Tilly Metz (Verts/ALE)

23-09-2020 P-005170/2020

  New illegal migration entry route on the Algarve coast

Priority question for written answer P-005153/2020
to the Commission
Rule 138
Nuno Melo (PPE)

22-09-2020 P-005153/2020

  EU support for road construction in Eritrea

Priority question for written answer P-005139/2020
to the Commission
Rule 138
Assita Kanko (ECR)

21-09-2020 P-005139/2020

  Request for information on non-agricultural geographical indications

Priority question for written answer P-005133/2020
to the Commission
Rule 138
Aurelia Beigneux (ID)

21-09-2020 P-005133/2020

Kuntatt

Mistoqsijiet bil-miktub

  • Mistoqsijiet b'talba għal tweġiba bil-miktub jistgħu jitressqu minn kwalunkwe Membru, grupp politiku jew kumitat parlamentari lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.
  • Mistoqsijiet mhux prijoritarji għandhom jingħataw tweġiba fi żmien sitt ġimgħat minn meta jkunu ġew innotifikati lill-Istituzzjoni kkonċernata.
  • L-iskadenza għat-tweġib ta' mistoqsijiet prijoritarji hija tliet ġimgħat minn meta jkunu ġew innotifikati lill-Istituzzjoni kkonċernata. Kull Membru, grupp politiku jew kumitat jista' jagħżel waħda mill-mistoqsijiet tiegħu bħala "mistoqsija prijoritarja".