Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  REPORT on the proposal for a Council decision on the AIEM tax applicable in the Canary Islands

18-09-2020 A9-0157/2020 2020/0163(CNS)
REGI

Younous OMARJEE

  REPORT on Gender Equality in EU’s foreign and security policy

03-08-2020 A9-0145/2020 2019/2167(INI)
FEMM

Ernest URTASUN

Kuntatt

Informazzjoni u dokumenti prijoritarji

Lista tal-emendi għar-rapporti

Rapporti

Ir-rapporti jiġu adottati mill-Kumitati Parlamentari fuq proposta tar-rapporteurs nominati mill-kumitati kompetenti
ll-proposti għal rizoluzzjonijiet li jkun fihom jiġu eżaminati fis-sedata plenarja u jekk jiġu adottati jiġu inklużi fit-testi adottati.