MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar il-protezzjoni tal-wirt kulturali tal-Ewropa

06-07-2020 B9-0223/2020

Kuntatt

Informazzjoni u dokumenti prijoritarji

Lista tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni u l-emendi

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li dwarhom issir votazzjoni fil-plenarja

L-aġenda tas-sessjoni parzjali tindika jekk id-dikjarazzjonijiet mill-Kunsill, mill-Kummissjoni jew mill-Kunsill Ewropew (Artikolu 132, u mistoqsijiet orali lill-Kunsill u lill-Kummissjoni (Artikolu 136, ikunux segwiti b'votazzjoni dwar mozzjoni għal riżoluzzjoni. Dibattiti dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt (Artikolu 144, fost oħrajn, jistgħu jingħalqu b'riżoluzzjoni. Dawn it-testi ġeneralment jitressqu minn kumitat, grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħaq tal-anqas il-limitu baxx.