Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  REPORT on the shortage of medicines – how to address an emerging problem

22-07-2020 A9-0142/2020 2020/2071(INI)
ENVI

Nathalie COLIN-OESTERLÉ

RAPPORT dwar il-proposta għall-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea

06-07-2020 A9-0132/2020 2020/0905(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

RAPPORT dwar approċċ komprensiv Ewropew għall-ħżin tal-enerġija

02-07-2020 A9-0130/2020 2019/2189(INI)
ITRE

Claudia GAMON

RAPPORT dwar il-ħatra proposta ta' Helga Berger bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri

29-06-2020 A9-0126/2020 2020/0802(NLE)
CONT

Mikuláš PEKSA

Kuntatt

Informazzjoni u dokumenti prijoritarji

Lista tal-emendi għar-rapporti

Rapporti

Ir-rapporti jiġu adottati mill-Kumitati Parlamentari fuq proposta tar-rapporteurs nominati mill-kumitati kompetenti
ll-proposti għal rizoluzzjonijiet li jkun fihom jiġu eżaminati fis-sedata plenarja u jekk jiġu adottati jiġu inklużi fit-testi adottati.