Multimedia per debat

Maandag 9 maart 2020

17:06 - 17:06

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:23

Begin

17:06:25

Eind

17:06:48

17:06 - 17:07 Hervatting van de zitting

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:49

Begin

17:06:40

Eind

17:07:29

17:07 - 17:08 Opening van de vergadering

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:47

Begin

17:07:17

Eind

17:08:04

17:07 - 17:08 Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:26

Begin

17:07:52

Eind

17:08:18

17:08 - 17:08 Samenstelling Parlement: zie notulen

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:59

Begin

17:08:10

Eind

17:09:09

17:09 - 17:09 Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:36

Begin

17:08:55

Eind

17:09:31

17:09 - 17:10 Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 6, van het Reglement): zie notulen

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:54

Begin

17:09:21

Eind

17:10:15

17:10 - 17:10 Regeling van de werkzaamheden

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:06:19

Begin

17:10:02

Eind

17:16:21

17:16 - 17:16 Agenda van de volgende vergadering: zie notulen

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:40

Begin

17:15:56

Eind

17:16:36

17:16 - 17:16 Sluiting van de vergadering

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:11

Begin

17:16:25

Eind

17:16:36

17:16 - 17:16 Sluiting van de zitting

David Maria Sassoli

Rol : Voorzitter

Duur

00:00:11

Begin

17:16:30

Eind

17:16:41

Juridische mededeling

Voorafgaande debatten

De documenten worden pas gepubliceerd nadat zij door de dienst volledig verslag zijn behandeld. Om praktische redenen worden de teksten niet altijd gepubliceerd in dezelfde volgorde als zij tijdens de plenaire vergadering zijn uitgesproken.